Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Innehåll
Föreningen
Emmes stûva
Vandringsleder
Artiklar
Bilder
Hembygdsarkivet
Recept
Tidigare aktiviteter
Ordföranden har ordet
Verksamhetsberättelser
Styrelsen
Gästbok
Bli medlem
Kontakta oss
Sök
Länkar
Välkommen
Välkomna till vår Hembygds- förening som bildades 1954 och arbetar för:
- att vårda "Emmes stûva", övriga byggnader samt gåvor och handlingar föreningen erhållit,
- att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare,
- att bevara kunskaper om seder och traditioner i Häggum socken,
- att bevaka samhällsutvecklingen och motverka förhållanden som negativt påverkar kultur, natur och miljö
Läs mer om föreningen, hembygdsstugan Emmes, Böndernas Hus, vandringsleder och kommande aktiviteter här på hemsidan.
Bli medlem. Du är välkommen!

Ordföranden har ordet (uppdaterad 2017-01-23)
Vad händer?
Läs om och se bilder ifrån Granen vid Kyrkan, Julpyssel i Bygdegården och Tomten till Emmes stuga 2016 under "Ordföranden har ordet"
Läs om och se bilder från Höstagillet 2016 under "Artiklar"
Läs om Konstnatten 2016 under "Artiklar"
Läs om och se bilder från Slåtterdagen 2016 under "Artiklar"
Läs om Veteranfordonskvällen 2016 under "Artiklar"
Läs om Nationaldagsfirandet 2016 under "Artiklar"
Läs om Ladies Circle besök, Torpvandringen 2016 med bilder under "Artiklar"
Läs om och se bilder från Årsmötet 2016 under "Artiklar".


Har du förslag på
aktiviteter 2017?
Kontakta någon i styrelsen


Kalender för 2017
2017-03-25  Skogsbruk på gammaldags vis hos Leif Larsson, Backgården, Bolum kl. 10.00.
 
2017-04-25 Arbetskväll vid Emmes stuga kl. 18.00.
 
2017-05-01 Torpvandring till gamla boplatser i Häggums by. Samling på kyrkans parkering kl. 10.00.
 
2017-05-17 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.
 
2017-06-06 Nationaldagsfirande vid Gamla Prästårdsstugen kl. 18.00. Program meddelas senare.
 
2017-06-12 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.
 
2017-07-06 Veteranfordonskväll vid Emmes stuga kl. 18.00.
 
2017-07-29 Slåtterdag. Tid och plats meddelas senare. Dag kan komma att ändras.
 
2017-08-12 ”Häggumsdag” med olika aktiviteter i Bygdegården. Kl. 19.00.
 
2017-08-28 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.
 
2017-09-02 Brödbak i Gamla Prästgårdsstugen. Tid meddelas senare.
 
2017-09-29 -2017-10-01 ”Konstnatten” i Häggums Bygdegård. Program meddelas senare.
 
2017-11-11 ”Höstagille” i Bygdegården kl. 18.00. Program meddelas senare.
 
2017-11-20 Styrelsemöte i Bygdegården kl. 19.00.
 
2017-12-02 Granen hämtas och reses vid Kyrkan. Samling kl. 9.00 på kyrkans parkering.
 
2017-12-02 Julpyssel för barn i Bygdegården kl. 14.00.
 
2017-12-09 Tomten kommer till Emmes stuga kl. 16.00.