Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Dokument insamlade eller skrivna i samband med föreningens bildande och åren närmast efter.

Uppteckningar och handlingar om Häggum socken.

 • Till Minnet av Dem vilka levde en gång i Häggum! Förfäderna är värda vårt Tack och Hågkomst! Tillhör Häggums Hembygdsförening. (Textskylt på en ringpärm i vilken 21 handskrivna sidor uppgifter om ett antal personer fanns). Till Natanael Wihlsson, Stenstorp, av Asta Schumacher, (musiklärare) Stenstorp att av Wihlsson överlämnas till Häggums Hembygdsförening att förvaras i Häggums kyrkas arkiv. 9.6.1967. Uppgifter om personer med anknytning till Häggum från 1600- 1700- och 1800-tal. (Handlingen bör reskrivas).

Böcker och skrifter, många av dem insamlade av Natanael Wihlsson.

 • Axevalla slott, - Axevalla Slottsruin "Arvet förpliktar". Georg Arninge, 1967.
 • Binneberg år 1710 – en tidsbild. Västgöta-Bengtsson berättar, 1958. Dedikerad "Natanael Wihlsson med hjärtlig hälsning tillg. Vännen Sixten Västgöta-Bengtsson".
 • Sommarkyrkan i Billingsbygd, 1968.
 • Varnhems kloster och kyrkans historia. Enligt bästa källor sammanställd och utgiven till vägledning för besökande. Andra upplagan av J. O. Ohlsson. Kyrkvaktmästare. (saknar årtal pris 25 öre.)
 • Carl-Axel Folin "Några bidrag till Falbygdens historia". Utgiven av Falbygdens Hembygds- och fornminnesförening genom Erik Sandberg. 1952.
 • Anders H. Forssenius. "Historiskt lärdomsprov om staden Skövde i Västergötland, den heliga Helenas forna hemort". Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie Nr. 9. 1963.
 • Ur Rådene sockens minnen. Några uppteckningar av H S-n. Hilding Svensson 1929. Dedikerad "N Wihlson från förf".
 • Kungl. Skaraborgs Regemente 1631-1931. Skövde 1931.
 • Kungl. Skaraborgs reg:te. 300-årsjubileet den 4. juli 1931. Placeringslista för lunchen. (Wilsson N. Herr Häggum bord 60
 • Johan Fagrells beskrivning av folklivet i Stenstorps pastorat från 1780-talet. Med kommentarer av Erik Sandberg. Bidrag till Stenstorps sockenkrönika I. Särtryck ur Falbygden 12. 1958.
 • Östermalm stadsdelen som var annorlunda. Västgöta_Bengtsson berättar. 1962. Dedikerad "Natanael Wihlsson – god broder, redig västgöte – med varm hälsning tillg. vännen Sixten Västgöta-Bengtsson Skövde i juli 1967".
 • Kyrkoblad för Sjogerstads pastorat, 1958 september-januari 1959.
 • Kyrkoblad för Sjogerstads pastorat, 1960 februari-juni 1960.
 • Vid Häggums kyrkas 100-årsjubileum 8 november 1964.
 • N. Kyrketorps pastrat hösten 1965. (Bl. om Häggums kyrka 100 år) Dedikerad "Med hjärtliga hälsningar från Ruben Melin".
 • Krönikebrunnen Skara. (saknar årtal pris 35 öre.).
 • Ur Stenstorps sockens krönika. Nykterhetsverksamheten och Nykterhetsrörelsen i Stenstorp från äldre tid tills nu. Av Hugo Sköld. 1933. Dedikerad "Till N Wihlsson, Tollestorp fr. författaren".
 • Stenstorps Brandkår 40 år 19 12/11 63.
 • Almanack För Skottåret Efter Frälsarens Christi Födelse 1884. Till Göteborgs Horisont eller 57 grad. 42 min. polhöjd och 24 2/5 tidsminuters Meridian=skillnad vester om Stockholms Observatorium. Efter H. Kongl. Maj:ts Nådigste stadgande, med uteslutande privilegium utgiven af Dess Wetenskaps=Akademi. Stockholm, B. U. Nordstedt & Söner Ex. säljes, häftadt och skuret, för 14 öre.

<< Tillbaka