Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1954-1983.

1959

 • Skrivelse till Riksantikvarieämbetet med krav på att utgrävningarna av fornminnen stoppas och att föreningen erhåller dokumentation över vad som hittills verkställts.
 • Skrivelse från Kungl. Vetenskapssamhällets personnamnskommitté 23 oktober 1959. Angående undersökning av personnamn i Västergötland.
 • Skrivelse från Kungl. Vetenskapssamhällets personnamnskommitté 9 december 1959. Tack för inlämnat material.

1965

 • Försäkringsbrev 2 december 1965.
 • Brandförsäkringskvitto 2 december 1965.

1967

 • Utställningskatalog konstnären Gerhard Larsson (fr. Bränneberg Häggum) separatutställning Skövde konsthall 2-16 april 1967.

1971

 • Gåvobrev 17 juni 1971, mark ladugård vid ”Emmes stûva”, givare Nils Forsman.
 • Handlingar angående avstyckning från Häggum 30:1, 23 september 1971.

1973

 • Lagfartbevis Häggum 30:4, 7 mars 1973.

1975

Skrivelser:

 • Underrättelse om 1975 års allmänna fastighetstaxering.
 • Länsstyrelsen meddelande 6/75. Folkmängd i kommuner och församlingar.

1976

Skrivelser:

 • Från Bengt Kindbom 22 augusti 1976, Vandring på Billingen.
 • Hembygdsföreningens yttrande till Skövde kommun enlig § 136a byggnadslagen angående utbyggnad av Ranstadsverket.

1977

 • Verksamhetsberättelse för år 1976

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Sammanträde måndag 29 aug. 1977.

Skrivelser:

 • Skrivelse från Skövde Museum angående ej sökt bidrag, 19 juni 1977.
 • Bidragsansökan till Skövde kommun, 28 juli 1977

1978

Verksamhetsberättelse för år 1977

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 11 april 1978 Filmen Pöjkera i Böja.
 • Flaggans dag 6 juni 1978.
 • Arbetsmöte Emmes 10 juni 1978, bl.a. med genomgång av omtäkning av ladugårdstaket med vass.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 22 mars 1978.
 • Styrelsesammanträde 28 maj 1978.
 • Styrelsesammanträde 13 september 1978
 • Styrelsesammanträde per capsulam 17 oktober 1978 ang. skjutfältet på Billingen

Skrivelser:

 • Från Skövde kommun 27 februari 1978 angående ansökan bidrag och föreningsträff.
 • Till Skövde kommun 24 mars 1978 ansökan om bidrag.
 • Brandförsäkring Valle Härads m.fl. socknars Brandförsäkringsförening 11 april 1978
 • Till AB Atomenergi 12 april 1978 angående skogsavverkning.
 • Från AB Atomenergi 25 april 1978.
 • Till Oskar Björklund svar 17 april 1978.
 • Från Synnöve Molander, Minnesota USA och Lerum 31 juli 1978 angående släktforskning
 • Svar till Synnöve Molander (till dessa skrivelser hör släktboken om Stor Petter i Häggum i särskild box)
 • Från Skövde kommun 25 september angående bidragsansökan.
 • Till Riksdagens Försvarsutskott 17 oktober 1978.

Projekt:

 • Torpinventering – frågeformulär. (se box 022)

1979

Verksamhetsberättelse för år 1978

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 11 april 1979 i Häggums Skola.
 • Svenska Flaggans dag, 6 juni 1979 Gamla Prästgården.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 6 mars 1979 hos Rudolf Christiansson, Skultorp.
 • Styrelsesammanträde 26 april 1979.

Skrivelser:

 • Deklaration 1979, uppgift om föreningen, februari 1979.
 • Från Kulturnämnden i Skövde angående Helensmässa, februari 1979.
 • Från Skövde kommun 26 februari 1979, angående evenemang.
 • Protokoll redaktionskommittén för Billingsbygd 27 mars 1979.
 • Ansökan om kommunalt bidrag, 29 mars 1979.
 • Till Synnöve Molander 30 mars 1979 angående Stor Petter
 • Från Synnöve Molander 4 april 1979.
 • Hembygdsföreningarnas samarbetsträff Häggum 26 april 1979
 • Protokoll från samarbetsträff Häggum 26 april 1979.
 • Från Synnöve Molander 10 juni 1979.
 • Från Gunnar Arnborg 26 juni 1979 angående stenmurar.
 • Protokoll från samarbetsträff i Berg 25 oktober 1979.
 • Från Skaraborgs länsmuseum 16 november 1979 angående kvarnen i Hemningstorp och anteckningar från besök av Per Anders Johansson, Länsmuseet Skara.

Cirkulär:

 • Emigrationsdag i Skara. Februari 1979.
 • Länsstyrelsen i Skaraborgs län angående kulturminnesskyltning
 • Annons om förslag till Årets Västgötafamilj, (Fam. Thorell, Backgården se pressklipp)
 • Riksförbundet 13 juni 1979
 • Riksförbundet 15 oktober 1979

1980

Verksamhetsberättelse för år 1979

Föreningsmöten:

 • Flaggans dag 6 juni 1980 Gamla Prästgården.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 1 juni 1980 i Backgården
 • Per capsulam 16 november 1980

Skrivelser:

 • Deklaration 1980 uppgift om föreningen, februari 1980.
 • Brev 10 mars 1980 angående Billingsbygden.
 • Protokoll samarbetsträff 22 april 1980 i Binneberg.
 • Brev 13 juni 1980 från Anneli (Henriksson) Lars-Larsgården nu Helsingborg om Häggumsvisan.

Cirkulär:

 • Riksförbundet 8 februari 1980 och 12 maj 1980.
 • Postens kontorsrörelse 11 juni 1980.

1981

Verksamhetsberättelse för år 1980.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 20 februari 1981 i Skolan.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 30 januari 1981.
 • Styrelsesammanträde 24 maj 1981.

Skrivelser:

 • Deklaration 1981 uppgift om föreningen, februari 1981.
 • Allmän fastighetstaxering 1981.
 • Underrättelse om beslut allmän fastighetstaxering 1981.
 • Från Västergötlands Turistråd 27 januari 1981 och svar.
 • Från Skövde kommun 16 februari 1981. Angående bidragsansökan och ansökan 20 februari 1981.
 • Till Riksförbundet för Hembygdsvård 21 februari 1981. Angående vägskyltning.
 • Till Statens Vägverk 21 februari 1981. Angående vägskyltning.
 • Från Statens Vägverk 23 april 1981. Angående vägskyltning.
 • Från Statens Vägverk 10 juli 1981. Angående vägskyltning.
 • Protokoll samarbetsträff 17 november 19881 i Vreten.
 • Till kommunstyrelsen 17 november 1981. Angående rivningar i Skövde centrum.

Cirkulär:

 • Institutionen för Folklivsforskning februari 1981.
 • Riksförbundet 6 april 1981

1982

Verksamhetsberättelse för år 1981.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 26 april 1982 i Skolan.

Skrivelser:

 • Deklaration 1982 uppgift om föreningen, februari 1982.
 • Från Skövde kommun 19 februari 1982. Angående bidragsansökan och ansökan 29 april 1982.
 • Från Skaraborgs Regemente och Försvarsområde 18 oktober 1982 om soldattorp.
 • Protokoll från samarbetsträff 11 november 1982 i Hagelberg.

Cirkulär:

 • Riksförbundet mars 1982, 30 maj och 15 april 1982
 • Västergötlands Hembygdsförbund april 1982.
 • Från Vårfilm om Träskomakaren.

1983

Verksamhetsberättelse för år 1982

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar

 • Styrelsesammanträde 13 februari 1983 hos Dagmar Larsson Solhaga.
 • Styrelsesammanträde 22 maj 1983

Skrivelser

 • Deklaration 1983 uppgift om föreningen, februari 1983.
 • Från Skövde kommun 21 februari 1983. Angående bidragsansökan och ansökan 30 mars 1983.
 • Från Primärvården m fl mars 1983.
 • Protokoll samarbetsträff 7 april 1983 i Skövde.
 • Från Länsstyrelsen 14 oktober 1983 angående fastighetsbeteckningsreformen.
 • Kallelse och protokoll samarbetsträff 25 november i Häggum

Cirkulär:

 • Riksförbundet 6 juni och december 1983.

<< Tillbaka