Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1984-1986.

1984

 • Verksamhetsberättelse för år 1983

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 2 mars 1984 i Skolan.
 • Nationaldagen 6 juni 1984 gamla Prästgården.
 • Budkavle kommer möte vid ”Emmes stûva” 10 juli 1984.
 • Budkavle lämnas Skultorps fornby 11 juli 1984.
 • 30-årsjubileum 12 oktober 1984 i Häggums skola.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 6 maj 1984 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 18 september 1984 i Skaffaregården.

Skrivelser:

 • Deklaration uppgift om förening 1984.
 • Från Skaraborgs länsmuseum 2 februari 1984.
 • Från Skövde kommun 20 februari 1984 angående bidragsansökan och ansökan 3 mars 1984.
 • Till Civildepartementet 2 mars 1984 angående Församlingen i framtiden.
 • Till Kulturnämnden 2 mars 1984 angående upprustning Hemningstorps kvarn.
 • Från Skövde Museum 7 juni 1984 angående samarbetsträff.
 • Till redaktionen 30 juni 1984.
 • Från Kulturnämnden 14 augusti 1984 angående upprustning Hemningstorps kvarn.
 • Till vissa mottagare oktober 1984 sänt historiken över de 30-åren.
 • Stifts- och landsbiblioteket Skara 17 oktober 1984.
 • Från Länsstyrelsen 1 november 1984 angående Häggumsdalen.
 • Till Skogssällskapet 11 november 1984 angående skogsavverkning Ranstadsverket.
 • Protokoll samarbetsträff 14 november 1984 i Skultorp.

Cirkulär:

 • Länsmuseet angående hembygdsdag.
 • Naturskyddsföreningen Skövde.
 • Skövde genealogiska förening.
 • Angående film två om "stenmurn".
 • Riksförbundet, 22 maj 1984, Hembygdens dag på Skansen och Riksförbundet i december 1984.

Projekt:

 • Taktäckning med vass ladugård och ryggåsstuga "Emmes".
 • Arbetsmarknadsåtgärder, målning alla hus "Emmes".

1985

 • Verksamhetsberättelse för år 1984

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 29 mars 1985 i Skolan.
 • Nationaldagen 6 juni 1985 gamla Prästgården.
 • Höstagille 25 okt. 1985 i Skolan.
 • Budkavle lämnas Skultorps fornby 11 juli 1984.
 • 30-årsjubileum 12 oktober 1984 i Häggums skola.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 24 mars 1985 hos Dagmar Larsson.
 • Styrelsesammanträde 2 juni 1985 i Stensborg.
 • Styrelsesammanträde 28 augusti 1985 hos Dagmar Larsson.

Skrivelser:

 • Deklaration särskild uppgift 1985.
 • Sammandrag kontrolluppgifter.
 • Från Länsstyrelsen 11 februari 1985 angående kulturminnesvård.
 • Från Skövde kommun 19 februari 1985 angående bidragsansökan och ansökan 29 mars 1985.
 • Inbjudan till Skarke-Varnhems hembygdsförening mars 1985.
 • Till Riksförbundet för hembygdsvård 29 mars 1985 angående hedersnål till Anders Siljedahl.
 • Till Skövde kommun 29 mars 1985 angående nationaldagen.
 • Till Skövde Turistbyrå 29 mars 1985 angående arrangemang.
 • Protokoll samarbetsträff 11 april 1985 i Värsås.
 • Från Skövde Museum 11 september 1985 angående museets dag.
 • Protokoll samarbetsträff 10 december 1985 i Binneberg.
 • Från Skövde Museum angående amatörarkeologin.

Cirkulär:

 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet 7 mars, 31 juli och 10 oktober 1985.

Övriga evenemang:

 • Häggums kyrkokör 60-årsjubileum 17 november 1985.

1986

 • Verksamhetsberättelse för år 1985.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 26 mars 1986 i Skolan.
 • Nationaldagen 6 juni 1986 gamla Prästgården samarrangemang med Skövde Miljöforum. Anförande professor Hannes Alfvén m fl.
 • Hembygdsafton 24 oktober 1986 i Häggums skola.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 20 april 1986 i Toragården.
 • Kommittésammanträde 24 maj 1986 för Nationaldagen.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift 1986.
 • Från Skövde kommun 25 februari 1986 angående bidragsansökan och ansökan 26 mars 1986.
 • Från Skaraborgs länsmuseum 25 mars 1986 angående kulturhistoriskt ombud och svar.
 • Rapport till Västergötlands Hembygdsförbund mars 1986.
 • Rapport till Riksförbundet för Hembygdsvård mars 1986.
 • Från Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum 4 april 1986.
 • Protokoll samarbetsträff 16 april 1986 i Hagelberg.
 • Från kulturnämnden 18 april 1986 angående nationaldagen.
 • Till kulturnämnden 20 april 1986 angående nationaldagen.
 • Till Fritid Skövde 20 april 1986 angående föreningsträff.
 • Från Skövde Museum 28 april 1986 angående museets dag.
 • Till kulturnämnden 25 maj 1986 angående nationaldagen.
 • Från länsstyrelsen 11 juni 1986, yttrande återställning i Ranstad.
 • Till Skogssällskapet 24 juni 1986 angående märkning av gamla boplatser.
 • Till kulturnämnden 26 juni 1986 angående faktura nationaldagen.
 • Från Skövde Museum november 1986 kallelse till samarbetsträff m.m.
 • Från Skaraborgs länsmuseum 21 november 1986 angående broinventering.
 • Protokoll samarbetsträff 26 november 1986 i Sventorp.
 • Kort från Bo Olsbo 11 december 1986.

Cirkulär:

 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet 21 januari, 9 juni, 1 september 1986.
 • Fritid Skövde
 • Soldatstigen Axevalla hed.
 • Angående kulturlandskapets utveckling.

Övriga evenemang:

 • Möte Häggums centeravdelning.

<< Tillbaka