Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1987-1988.

1987

 • Verksamhetsberättelse för år 1986.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 27 mars 1987 i Skolan.
 • Invigning av Torpvandring –Torpleden- 17 maj 1987, start Källeberg.
 • Nationaldagen den 6 juni 1987 Gamla Prästgården.
 • Höstgille 24 oktober 1987 i Skolan.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 26 februari 1987 i Stensborg.
 • Styrelsesammanträde 17 maj 1987.
 • Styrelsesammanträde 7 september 1987 i Toragården.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift 1987.
 • Till Skövde kommun 15 februari 1987 angående julgran på allmän plats.
 • Från Länsstyrelsen 10 mars 1987 angående Landsbygdsutveckling.
 • Från Skövde kommun 11 mars 1987 angående bidragsansökan och ansökan 27 mars 1987.
 • Årsrapport till Västergötlands Hembygdsförbund 11 mars 1987.
 • Från Länsstyrelsen 24 mars 1987 angående ängs- och hagmarker.
 • Till Skövde kulturnämnd 25 april 1987 angående nationaldagen.
 • Protokoll samarbetsträff 28 april i Tidan.
 • Till IF Hagen 4 maj 1987 angående ungdomens 10-mila.
 • Till konstnär Gerhard Larsson 18 maj 1987 angående angående skisser och uppteckningar från Häggum. Svar från Gerhard Larsson 9 juni 1987.
 • Från SAMI 2 juni 1987 angående avgifter för musik.
 • Primärvården Skövde 3 juni 1987 angående friskvårdens dag.
 • Till Skövde Nyheter juni 1987 angående Häggums Prästgård.
 • Från Skövde kommun 18 september 1987 angående julgran på allmän plats.
 • Till kyrkorådet 21 september 1987 angående Gamla Prästgården.
 • Till Kulturnämnden oktober 1987 angående arrangemang.
 • Protokoll samarbetsträff 13 oktober 1987 i Skövde.
 • Till Länsstyrelsen angående utmärkning av boplats Våtemossen.
 • Till Riksförbundet svar på enkät angående torpinventering. (Se Box 022)

Cirkulär:

 • Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Fritid Skövde
 • Ättlingen genealogiska föreningen.
 • Skaraborgs länsmuseum och Föreningsbanken angående ekonomiska kartan 1877-1882.
 • Riksförbundet 25 februari och 2 juni,1987.
 • Rikskampanjen Hela Sverige skall leva.
 • Kampanjen Hela

Projekt:

 • Torpleden invigs 17 maj och avslutar en del av torpinventeringen.

1988

 • Verksamhetsberättelse för år 1987

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 25 mars 1988 i Häggums skola.
 • Nationaldagen 6 juni 1988 gamla Prästgården.
 • Hemvändardagar 6-7 augusti 1988, Emmes, Missionshuset, Skolan, Gamla Prästgården. (Handlingar se projekt nedan)
 • Höstagille 22 oktober 1988.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 28 februari 1988 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde och kommitté för 6 juni den 8 maj 1988 i Björksäter.
 • Styrelsesammanträde och kommitté för höstagillet 6 oktober 1988 i Toragården.
 • Styrelsesammanträde 12 december 1988 i Skolan, (yttrande Ranstadsverkets återställning).
 • Medlemsmatrikel 1987-88

Skrivelser:

 • Särskild uppgift 1988, Fastighetsdeklaration och Underrättelse om skattefria enheter.
 • Från Bengt Kindbom 15 januari 1988 angående möte med Skövde Museum.
 • Västergötlands Hembygdsförbund och rapport från föreningen 10 februari 1988.
 • Fritid Skövde 11 mars 1988 angående bidragsansökan.
 • Till Skövde Museum 13 mars 1988 angående samarbetsträff.
 • Protokoll samarbetsträff 13 april 1988 i Häggum.
 • Till kulturnämnden 25 maj 1988 angående nationaldagen.
 • Från Gunnar Arnborg 1 juni 1988 och svar angående Folk och potatis och Enebusken.
 • Fritid Skövde 28 juni 1988 angående föreningsregister m.m.
 • Till kulturnämnden 6 juli 1988 angående nationaldagen.
 • Protokoll samarbetsträff 7 september 1988 i Skövde.
 • Till Skövde Nyheter 9 oktober 1988.
 • Till Kulturnämndens kansli 9 oktober 1988.
 • Till Ranstad Industricentrum 17 oktober 1988.
 • Brev med gammalt recept på mandelformar 23 oktober 1988, måttenhet i receptet skålpund.
 • Hallaryds Sockenråd 15 november 1988.
 • Skrivelse angående boken Mulens marker.
 • God jul och Gott Nytt År / Skövde kulturnämnd.

Cirkulär:

 • Västergötlands Hembygdsförbund angående budkavle.
 • Riksförbundet 17 februari, 1 juni, augusti, 23 september och 20 december 1988.
 • Hela Skaraborg skall leva.
 • Katalog Linjeflyg / SAS – Häggum inrikesflyget hela vägen till Häggum.

Projekt hemvändardag 6-7 augusti 1988

Hemvändardag 6-7 augusti 1988 en uppmaning från Tidningen Land och en del i arrangemanget Hela Sverige skall leva där föreningen utgör lokalkommitté.

Övriga arrangemang och övrigt material:

 • Affisch möte i Häggums Missionshus.
 • Lokaltelefonkatalog för Häggums växelområde 53XXX.

<< Tillbaka