Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1989-1991.

1989

 • Verksamhetsberättelse för år 1988.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 22 mars 1989 i Häggums skola.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde Ranstadsverket 18 februari 1989.
 • Styrelse- och kommittésammanträde Solhaga 22 maj 1989.
 • Medlemsmatrikel 1988-89.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift enligt taxeringslagen 1989.
 • Till Fritid Skövde ansökan om föreningsbidrag 22 mars 1989.
 • Från Skövde Museum kallelse 17 november 1989.
 • Protokoll samarbetsträff 1 juni 1989 i Varola.

Cirkulär:

 • Datainspektionen
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet februari med studiekatalog, september och december 1989.
 • Hela Sverige skall leva januari och februari 1989.

Projekt:

 • Efterbehandling vid Ranstadsverket 1988-1990 (se box 010).

Övriga arrangemang och övrigt material:

 • Trettondag jul i Häggums kyrka 1989.
 • Häggums Missionsförening minnesskrift.
 • Biskopsvigning Uppsala domkyrka 9 april 1989 av Lars-Göran Lönnemark, Skara, Jonas Jonsson, Strängnäs.
 • Museer i Skaraborgs län.
 • Hembygdsgårdar inom Mariestads kommun.
 • Faldreven och Segerstadsfalan.
 • Sekelskifteskort Skultorp.
 • Inrikesflyget hela vägen till Häggum.

1990

 • Verksamhetsberättelse för år 1989.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 30 mars 1990 i Skolan.
 • Nationaldagen 6 juni 1990 G:la Prästgården.
 • Emmes stûva 18 augusti 1990 hantverksmöte med förteckning över skomakarens utrustning.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 5 mars 1990 i Stensborg.
 • Styrelsesammanträde 27 maj 1990 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 20 juni 1990 Emmes stûva.
 • Styrelsesammanträde 6 september 1990.
 • Styrelsesammanträde 22 november 1990 i Björksäter.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift enligt taxeringslagen 1990.
 • Till Studieförbundet Vuxenskoln 15 januari 1990 angående inventering manliga hantverk.
 • Från Skövde museum 1 februari 1990 angående protokoll samarbetsträff 28 november 1989 i Varola.
 • Till kulturnämndens kansli 25 februari 1990 angående nationaldagen.
 • Från Fritid skövde 1 mars 1990 angående föreningsbidrag och ansökan 30 mars 1990.
 • Till Fritidsstyrelsen 5 mars 1990 angående regler för kommunala bidrag.
 • Från Bengt Kindbom april 1990 tack för uppvaktning.
 • Protokoll från samarbetsträff i Säter 24 april 1990.
 • Till Bo Olsbo angående nationaldagen.
 • Till kulturnämnden angående nationaldagen.
 • Svar angående Skövde matfestival 11 juni 1990.
 • Från Skaraborgs länsmuseum 9 juli 1990 angående kulturhistoriskt ombud och svar med vem som utsetts 7 september 1990.
 • Till kulturnämnden 25 november 1990 angående biblioteket i Häggum.
 • Till kulturnämnden 25 november 1990 angående nationaldagen 1991.
 • Till Länsmuseum från Bo Olsbo föreningens ombud angående kulturlandskapet.

Cirkulär:

 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet 5 februari 1990 med bilagor.
 • Folkmusik och dansåret 1990, 11 handlingar.

Projekt:

 • Studiecirkel Beredskap-Hemmafront, andra världskriget.

Övriga arrangemang och övrigt material:

 • Liten julkantat, N Kyrketorps kyrka 13 januari 1990, tonsatt av tidigare folkskolläraren i Häggum Petrus Botzén.
 • Friluftsgudstjänst vid Emmes stûva 24 juni 1990.
 • Häggums Juniorer 1933-1970, Återträff i Häggums Missionshus söndagen den 26 augusti 1990.

1991

 • Verksamhetsberättelse för år 1990

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 25 mars 1991 i Häggums skola.
 • Torpvandring 1 maj 1991, Noläng-Billbergs.
 • Hantverksdag 17 augusti 1991, Emmes stûva.
 • Riksmarschen 5-6 oktober 1991.
 • Höstagille 19 oktober 1991 i Skolan.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde inför årsmötet.
 • Styrelsesammanträde 29 april 1991 i Skolan.
 • Styrelsesammanträde 4 augusti 1991 Gamla Prästgården.
 • Styrelsesammanträde 23 september 1991 i Stensborg.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift för föreningar, 1991.
 • Röstlängd för Häggums församling valet 1991.
 • Från Skövde kommun 10 januari 1991 angående jordbrukets omställning.
 • Från kulturnämnden 16 januari 1991 angående biblioteket.
 • Från Skövde kommun 18 januari 1991 angående jordbrukets omställning.
 • Fax 18 januari 1991 angående jordbrukets omställning.
 • Protokoll samarbetsträff 29 januari 1991 i Hagelberg.
 • Till Berit Hange-Persson 25 mars 1991 angående nationaldagen.
 • Till Skövde kommun 25 mars 1991 ansökan om föreningsbidrag.
 • Till Björn Lippold mars 1991 angående soldattorpen.
 • Protokoll samarbetsträff 24 april 1991 i Sventorp.
 • Från Skövde kommun 1 juli 1991 angående översiktsplan.
 • Från Föreningsbanken 9 september 1991 angående skatter.
 • Till Åke Carlsson 23 september 1991 angående stora ekar.
 • Till Skövde kommun 23 september 1991 angående samlingslokalen i Skolan.
 • Från Skövde museum 15 november 1991 kallelse till samarbetsträff.
 • Protokoll samarbetsträff 4 december 1991 i Berg.
 • Tackkort från Susanne och Anders Larsson för uppvaktning.
 • Erik Jonsson, Alelund, kopia av dödsannons (mångårig kassör i föreningen).

Cirkulär:

 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet nr. 4 1991.
 • Hembygdsrörelsen inför 1990-talet.

Övriga arrangemang:

 • Biskopsvisitation 20 april 1991.
 • Haapsalu församlings flickkör i Häggums kyrka 25 augusti 1991.
 • Sprängning av silotornet vid Ranstadsverket 31 oktober 1991.

<< Tillbaka