Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1992-1994.

1992

 • Verksamhetsberättelse för år 1991.

Avtal:

 • Mellan Häggums Hembygdsförening och Skövde kultur och fritidsnämnd angående biblioteksverksamhet vid utlåningsstation i Häggum.
 • Skrivelser med anledning av detta avtal.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 13 mars 1992 i Häggums skola.
 • Möte Lantmäteriet Mariestad, 9 april 1992.
 • Torpvandring 1 maj 1992 Häggums by Tovatorp.
 • Nationaldagen Gamla Prästgården 6 juni 1992.
 • Folkskolan 150 år 15 augusti 1992 – med Häggums skolhistoria av Anders Siljedahl och förteckningar över skolmaterial, böcker och brev från Skolverket.
 • Höstagille 17 oktober 1992 i Skolan

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Plan för styrelsesammanträden.
 • Styrelsesammanträde 24 februari 1992 i Rosenlund.
 • Styrelsesammanträde 27 april 1992 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 25 maj 1992.
 • Styrelsesammanträde 9 juli 1992 i Skolan.
 • Styrelsesammanträde 27 september 1992 i Solhaga.
 • Medlemsförteckning 1992.

Skrivelser:

 • Särskild uppgift ideella föreningar 1992
 • Brev från Alli Nuorinko, Finland 8 mars 1982.
 • Från Skövde museum 18 mars 1992, kallelse.
 • Protokoll samarbetskommittén 8 april 1992 i Locketorp.
 • Till Kulturnämnden angående nationaldagen samt program för firande i Skövde och Skultorp.
 • Till Elsa och John Bratteröd, Lidköping 21 juni 1992 angående gåva.
 • Skövde Museum 14 september 1992 kallelse till samarbetsträff.
 • Från Anders Flanking 14 september 1992 angående skolan Häggum.
 • Till Skövde Museum 30 okotber 19992 angående vad hembygdsföreningen förvaltar.
 • Från skattemyndigheten 2 december 1992 beslut angående dispens för deklaration och ansökan om dispens.
 • Till Skövde kommun 21 december 1992 angående landskapsåtgärder.
 • Från Inger Siljedahl, tack för uppvaktning.

Cirkulär:

 • Billingsbygd nr 2 1992
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet.
 • Information från Lantmäteriverket.
 • Västgötamat.
 • Bondeminnen.
 • Nääs
 • Ekomuseum Falbygden.

Övrigt:

 • Brev från Jógvan Adolf Johannesson, Färöarna till Bengt Kindbom med texten till en ballad om kung Sverker och slaget vid Lena 1208.

1993

 • Verksamhetsberättelse för år 1992, med Häggums skolhistoria som bilaga författad av Anders Siljedahl och försedd med hans visitkort från sin tid som lärare i Etiopien.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 2 april 1993 i Skolan.
 • Torpvandring 1 maj 1993 Tångabacken-Västerängen.
 • Nationaldagen 6 juni 1993 Gamla Prästgården.
 • Hembygdsfest och Hemvändardagar 7-8 augusti 1993 (se även projekt nedan).

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 22 februari 1993 i Toraberg.
 • Styrelsesammanträde för nationaldagen den 6 juni 1993.
 • Styrelsesammanträde 12 augusti 1993 Emmes stuva.

Skrivelser:

 • Deklaration ideella föreningar 1993.
 • Från Skövde kommun 14 januari 1993 angående landskapsvårdsåtgärder i Häggums socken.
 • Från Skövde Museum 19 februari 1993, kallelse, handlingar och protokoll från samarbetsträff 8 oktober 1992 i Vad.
 • Telefax och svar, Ragnar Sigsjö angående nationaldagen.
 • Till Skövde kommun 23 maj 1993 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun angående föreningsbidrag och ansökan 2 april 1993.
 • Från Skövde kommun 13 maj 1993 och svar angående nationaldagen.
 • Till Västergötlands Hembygdsförbund, enkätsvar.
 • Lånestatistik bibliotekets utlåningsstation i Häggum.

Cirkulär:

 • Billingsbygd nr 3 1993.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Sveriges Hembygdsförbund.
 • Hemslöjden Skaraborg.

Projekt:

Hembygdsfest och Hemvändardagar 7 – 8 augusti 1993.

Renovering Emmes stûva, ALU projekt.

 • Planering, beställningar m m. 13 augusti 1993.

Övriga arrangemang och övrigt:

 • Ungdomskörens vårkonsert i Skolan 16 maj 1993.
 • Av Edor och Aina Carlsson (Allmänningen) erhållit "Väderleksutsikter i Västergötland" under 1000 år.

1994

 • Verksamhetsberättelse för år 1993.
 • Antagen stadga undertecknad efter det andra beslutet på årsmötet 1994.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 28 mars 1994 i Häggums skola.
 • Nationaldagen 6 juni 1994 Gamla Prästgården.
 • Hembygdsföreningens 40-årsjubileum 12 november i Häggums Bygdegård, inklusive historik.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 11 mars 1994 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 30 maj 1994 Emmes stûva.
 • Styrelsesammanträde 29 september 1994 i Bygdegården.

Skrivelser:

 • Allmän fastighetsdeklaration 1994
 • Underrättelse om fastighetstaxering 1994.
 • Deklaration ideella föreningar 1994.
 • Från Skövde Museum 5 april 1994 angående samarbetsträff.
 • Till Sveriges Hembygdsförbund 11 april 1994 tecknande av försäkring.
 • Från Skövde kommun 6 maj 1994 och svar angående nationaldagen.
 • Till Sveriges Hembygdsförbund 30 september 1994 angående hedersutmärkelse.
 • Till Studsvik EcoSafe 4 oktober 1994 angående namn på magasineringssjön.
 • Från Skövde Museum 18 november 1994 kallelse till samarbetsträff.
 • Till Skaraborgs läns Hemslöjd 19 november 1994 angående korginventering (uppgifterna och bilder av korgar från Häggum finns på Länsmuseet Skara).

Cirkulär:

 • Informationsblad om planerad ny bergtäkt på Bossgården ovanför Korsdalen. (ärendet återkommer följande år).
 • Billingsbygd nr. 2 3 och 4 1994.

Projekt:

 • Kostnadsredovisning underhåll Emmes stûva.

Övrigt:

 • Överexemplar Historik 30 år och 40 år.
 • Justerat ex. Torpvandring.

<< Tillbaka