Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1995-1996.

1995

 • Verksamhetsberättelse för år 1994

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 10 mars 1995 i Häggums Bygdegård.
 • Torpvandring 1 maj 1995 Backen-Söakulle.
 • Nationaldagen 6 juni 1995 Gamla Prästgården.
 • Godtemplarbussen från Falköping 3 juli 1995 i Bygdegården.
 • Sillsexa med återinvigning av Emmes stûva 5 augusti 1995.
 • Möte om arkivet 14 september 1995 i Häggums Bygdegård.
 • Möte om arkivet 28 september 1995 i Häggums Bygdegård.
 • Möte om arkivet 12 oktober 1995 i Häggums Bygdegård.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 12 januari 1995 i Toragården.
 • Styrelsesammanträde 14 maj 1995 Emmes stûva och i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 3 juli 1995 i Bygdegården.
 • Medlemsmatrikel 1994-95.
 • "Handlingar ur datorn" utskrifter av diverse handlingar.

Barn- och ungdomsverksamhet:

 • Brev, ansökningar och närvarolister föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Skrivelser:

 • Från Alli Nuorinko, Finland.
 • Till Häggums Bygdegårdsförening 16 januari 1995.
 • Från Skövde kommun 17 februari kallelse till samarbetsträff.
 • Till Skövde kommun 14 mars 1995.
 • Till Skövde kommun 14 mars 1995.
 • Från Skövde Museum 20 april 1995 kallelse till samarbetsträff med protokoll från samarbetsträff 7 december 1994 i Värsås.
 • Från Skövde kommun 27 april 1995 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun 15 maj 1995 angående nationaldagen och svar 16 maj 1995.
 • Till Therese Jakobsson angående biblioteket.
 • Från Skövde Museum 20 december 1995.

Cirkulär:

 • Billingsbygd nr 2 och 4 1995.
 • Västergötlands Hembygdsförbund januari 1995.
 • Sveriges Hembygdsförbund april, juni och juli 1995.
 • Hela Sverige Skall leva mars/april 1995 angående EU-stöd.
 • Hembygdsinformation – Odensåker,Alphems Arboretum, Karleby, Falköpings gånggrifter, Åsle Tå, Ekornavallen och Sju särdeles kyrkor på Falbygden.

Övriga arrangemang och övrigt material:

 • Häggums Bygdegårdsförening – upprop och förslag till underhåll.
 • Naturvårdsarbete i Häggum invigning Höbergs backar 19 mars 1995.
 • Orgelandakt i Häggums kyrka 2 april 1995.
 • Miljökontroll kring Ranstad – SVAFO.
 • Utkast till "Häggumablat".

1996

 • Verksamhetsberättelse för år 1995.

Avtal:

 • Uppsägning av avtal mellan Häggums Hembygdsförening och Skövde kulturnämnd om biblioteksverksamheten 31 mars 1996.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 29 mars 1996 i Häggums Bygdegård.
 • Gökotta Kristi Himmelsfärdsdag 1995 Tranebärssjön med direktsändning i Radio.
 • Torpvandring 1 maj 1995 Torpleden start Källeberg.
 • Nationaldagen 6 juni 1995 Gamla Prästgården.
 • Hembygdsafton Emmes stûva 10 augusti 1996.
 • Höstagille 9 november 1995 i Häggums Bygdegård.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 10 mars 1995 i Backgården.
 • Styrelsesammanträde 28 juni 1995.
 • Styrelsesammanträde 18 oktober 1995 i Stensborg.

Skrivelser:

 • Från Skövde Museum 9 februari 1996 kallelse till samarbetsträff och protokoll från samarbetsträff 29 februari 1996 i Hagelberg.
 • Från SESAM-Väst 4 mars 1996 angående arkiv.
 • Från Skövde kommun angående bidragansökan och svar 31 mars 1996.
 • Till Turist 96 2 maj 1996.
 • Till Kulturnämnden 18 maj 1996 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun 22 maj 1995 angående bidrag till nationaldagen.
 • Från Skövde kommun 27 augusti 1996 angående adresser på landsbygden. Med artikel "I Indiankvinnans dal".
 • Från Gunnar Arnborg, Gråbo september 1996 angående boken Folk och potatis och Enboken.
 • Från Christina Aspelin, Skarstad angående forskning.
 • Från Sigrid Hall, Tibro släktförfrågan.
 • En västgötadikt –"RÖNKA"
 • Tre kort från Skövde Museum – ur Johan Risbergs skissbok.

Cirkulär:

 • Billingsbygd 2 och 3 1996.
 • Västergötlands Hembygdsförbund – Milstenar
 • Projektet Tidernas kyrka.
 • Sveriges Hembygdsförbund.

Projekt:

Yttrande över ansökan om bergtäkt / diabasbrott vid Döves. Materialet framarbetat av markägare och föreningar i Häggum. Innehåller material både från 1995 och 1996. Ytterligare handlingar se Box 021.

 • Häggums Hembygds- och fornminnesförenings yttrande till Länsstyrelsen 28 juni 1996.
 • Förhandsbesked angående ev bergtäkt på fastigheten Häggum3:9. Vägverket produktion Väst. 23 mars 1995.
 • 30 augusti 1995 tjänsteanteckning om att förhandsförfrågan ej längre är aktuell.
 • Uppgifter om Diabasbrytning i Häggum.
 • Karta Diabastäkter i Häggum.
 • PM Naturvårdsverket.
 • Nyttjanderättsavtal mellan Vägverket och Ranstad Industricentrum, tecknat 11 september 1995.
 • Protokoll fört vid samrådsmöte i Skultorps församlingshem 11 december 1995, protokollet daterat 18 januari 1996.
 • Tal av Andresa Wilsson vid samrådsmötet (framfört tillsammans med andra barn- och ungdomar)
 • Sång framförd av barn- och ungdomar från Häggum vid samrådsmötet skriven av Therese Jakobsson.
 • Ansökan till Länsstyrelsen om täkttillstånd 26 mars 1996 av Vägverket.
 • Skövde kommun hälso- och miljöskyddsnämnden 3 maj 1996 till Länsstyrelsen
 • Anteckningar av Bengt Kindbom angående uppläggning av arbetet med yttrande.
 • Telefax till Länsstyrelsen med begäran om förlängd remisstid 19 juni 1996.
 • Telefax från Länsstyrelen 20 juni 1996 om förlängd remisstid till den 2 september 1996.
 • Bosse Olsbo inhämtade handlingar
 • Telefax till Skövde kommun hälso- och miljöskyddsnämnden 12 augusti 1996 med preliminärt yttrande.
 • Telefax till Skövde kommun hälso- och miljöskyddsnämnden 12 augusti 1996 med kompletterande handlingar.
 • Yttrande till Länsstyrelsen från Glenn Pettersson och Inez Jonsson 18 augusti 1996.
 • Yttrande till Länsstyrelsen från Häggums Bygdegårdsförening 1 september 1996.
 • Yttrande till Länsstyrelsen från markägare m fl i Häggum 26 augusti 1996. (64 sidor).
 • Telefax till Länsstyrelsen med yttrandet.
 • Telefax från Länsstyrelen 2 september 1996.
 • Telefax från Länsstyrelsen 27 september 1996, ansökan återkallad.
 • Telefax till Falköpings Tidning.
 • Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1 oktober 1996. Ärendet avslutat.

<< Tillbaka