Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Styrelsens och föreningens handlingar 1997-1998.

1997

 • Verksamhetsberättelse för år 1996

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 14 mars 1997 i Bygdegården.
 • Vandring 1 maj 1997 Häggums by med beskrivning och flygfoto av hur det såg ut 1947
 • Nationaldagen 6 juni 1997 Gamla Prästgården.
 • Riksmarschen för cancerfonden 14 september 1997.
 • Höstagille 8 november 1997 i Bygdegården.
 • Julgranen reses för 50:e året 13 december 1997.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 23 februari 1997 i Solhaga.
 • Styrelsesammanträde 6 maj 1997 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 17 september 1997 vid Emmes och i Bygdegården.
 • Medlemsmatrikel 1996/97.

Skrivelser:

 • Länsstyrelsen kungörelse 15 januari 1997 "Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen" Ranstad Mineral AB. Häggums Hembygdsförenings yttrande 15 mars 1997.
 • Från Skövde kommun, Stadsingenjörskontoret 20 januari 1997 angående postadresser i Häggum samt Häggums Hembygdsförenings svar.
 • Till Stig Nyberg, Falköping februari 1997 angående medverkan vid årsmöte.
 • Telefaxmeddelande februari 1997 till riksdagsledamot Birgitta Carlsson angående nationaldagen.
 • Till Pastoratskyrkorådet i Norra Kyrketorp 15 mars 1997 yttrande över organisationsutredning.
 • Till Skövde kommun Stadsingenjörskontoret 15 mars 1997 yttrande över förslag till postadresser i Häggum.
 • Från Skövde kommun angående föreningsbidrag och ansökan den 15 mars 1997.
 • Från Sture Hägg, Skokie, Illinois USA hälsning till hembygdsföreningen.
 • Från Bengt Erman, Sollentuna 28 mars 1997 angående torpvandringar.
 • Till Gunnar Weman, Sigtuna 6 april 1997 angående nationaldagen 1998.
 • Telefax från Ärkebiskop Gunnar Weman 14 april 1997 angående nationaldagen 1998.
 • Till Skövde Folkdansgille 27 april 1997 angående nationaldagen 1997.
 • Till Skövde kommun 27 april 1997 angående nationaldagen 1997.
 • Till Skövde kommun 27 april 1997 angående böcker i biblioteket och brev från Skövde kommun till Häggum Bygdegårdsförening.
 • Skövde kommun april 1997 angående Riksmarschen.
 • Från Skövde kommun Stadsingenjörskontoret 6 maj 1997 angående officiell adress "stûva" – Häggum Blombacken.
 • Från Skövde kommun 15 maj 1997 angående nationaldagen.
 • Från Turistcentrum Skövde 30 maj 1997 angående aktiviteter under jubileumsåret 2001.
 • Från Friluftsfrämjandet Skövde 25 augusti 1997 angående Riksmarschen.
 • Från Skövde kommun 1 oktober 1997 kallelse till samarbetsträff i Böja.
 • Till Björn Nilsson, Radio Skaraborg angående radioprogrammet Ord om Orden.
 • Brev med vädjan om insändande av kärleksbrev från 1800-talet.
 • Brev från Ruth Holmberg, Vänersborg med beskrivning av innehåll i den film hon visade vid årsmötet 1994.
 • Från Skövde kommun Stadsingenjörskontoret med tack för arbetet med postadresser.
 • Från Skövde Museum angående manus till Billingsbygd.

Cirkulär:

 • Billingsbygd 2, 3 och 4 1997.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Sveriges Hembygdsförbund.
 • Postens Föreningsbrev.
 • Landsbygdsforum i Skaraborg.

1998

 • Verksamhetsberättelse för år 1997.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 14 mars 1998 i Bygdegården.
 • Torpvandring 1 maj 1998 Bjärsgården-Jungfrukällan-Sköttorp.
 • Nationaldagen 6 juni 1998 Gamla Prästgården.
 • Hembygdsfest och Hemvändardagar 8 och 9 augusti 1998.
 • Öppet hus i Hembygden 23 augusti 1998.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 15 februari 1998 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 7 maj 1998 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 7 juli 1998 Emmes stûva.
 • Styrelsesammanträde 10 augusti 1998.
 • Medlemsmatrikel.

Skrivelser:

 • Till Arnold Josefsson 17 januari 1998 angående dansbanor.
 • Från Skövde Museum 29 januari 1998 angående bok med sevärdheter i Skövde kommun och telefax till Bo Olsbo angående svar på skrivelsen.
 • Till Skövde Folkdansgille 15 februari 1998 angående nationaldagen.
 • Till Kulturnämnden 15 februari 1998 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun angående föreningsbidrag och ansökan 16 mars 1998.
 • Kallelse 30 mars 1998 till samarbetsträff 21 april 1998.
 • Från Sveriges Hembygdsförbund angående försäkringar och svar 4 april 1998.
 • Skogsvårdsstyrelsen V Götaland 15 april 1998 angående kulturminnesinventering i Karlsborg kommun med anledning av skogsvårdsstyrelsens besök vid torpleden.
 • Från kulturnämnden 16 april 1998 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun 19 maj 1998 angående namnsättning på fastigheter på landsbygden.
 • Till Kulturnämnden 25 maj 1998 angående nationaldagen.
 • Till Skövde Folkdansgille 25 maj 1998 angående nationaldagen.
 • Från ärkebiskop Gunnar Weman 8 juni 1998 med tack för den fina högtidsdagen i Häggum.
 • Från Billingsdalsskolan angående nyttjandet av torpleden.

Cirkulär:

 • Billingsbygden 2, 3 och 4 1998.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Riksförbundet.

Projekt:

 • Hembygdsfest och Hemvändardagar 8 och 9 augusti 1998.
 • Brev till Tina Gunnarsson, Lidköping 15 februari 1998, svar 24 februari 1998 och bekräftelse med program 25 maj 1998.
 • Brev till Ingvar Kjörk, Lidköping 15 februari 1998 och svar.
 • Fax till Kh Kjell Knutas 15 februari 1998.
 • Per Wahlström, Tidaholm 4 augusti 1998.
 • Styrelse och kommitté – överläggning – adresslistor för inbjudan – checklistor.
 • Planerings PM 2 exemplar.
 • Inbjudningar avbockade.
 • Affisch för 9 augusti 1998.
 • Körschema för 8 augusti 1998.
 • Fax till tidningarna SLA, FT och SN samt Radio Skaraborg annonser och inbjudningar.

Övriga arrangemang och övrigt:

 • Artikel ur skog och virke 3/98 som behandlar skyddet och straffansvaret för råmärke.
 • Återinvigning av Häggums kyrka söndagen den 29 mars 1998.
 • Dikter, Arvet ur SOU 1998:110. Frödings Dumt fôlk och Tre kärringar i en backe.
 • Från internet; En släktkrönika från Kölingared, Falbygden och Häggum (Dahlbergs).
 • Tågtider vid Stenstorps återöpnnade järnvägsstation trafikperioden 5 januari – 7 juni 1998.

<< Tillbaka