Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Föreningens och styrelsens handlingar 1999-2000.

1999

 • Verksamhetsberättelse för år 1998.

Föreningsmöten:

 • Årsmöte 31 mars 1999 i Bygdegården.
 • Torpvandring 1 maj 1999 till Lilla Gåran.
 • Nationaldagen 6 juni 1999 Gamla Prästgården.
 • Arbetsmöten Emmes 14 maj, 28 och 29 juni, 5 juli och torpleden 6 juli 1999.
 • Informationsmöte 14 augusti 1999 på Ranstadsverket angående efterbehandlingen.
 • Höstagille 30 oktober 1999 i Bygdegården.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 14 mars 1999 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 20 maj 1999 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 3 oktober 1999 i Bygdegården.

Skrivelser:

 • Från Skövde kommun 3 februari 1999 angående 600-årsjubileum 2001.
 • Från SVAFO 12 februari 1999 angående efterbehandling Ranstadsverket och namn på sjö.
 • Från Skövde kommun 23 februari 1999 angående 600-årsjubileum 2001.
 • Från Skövde kommun 24 februari 1999 angående 600-årsjubileum 2001.
 • Från Skövde kommun 23 mars 1999 angående 600-årsjubileum 2001.
 • Från Skövde kommun mars 1999 angående bidragsansökan.
 • Till Västergötlands Hembygdsförbund 1 april 1999 årsrapporter.
 • Till Skövde kommun 6 april 1999 angående nationaldagen.
 • Till SVAFO 12 april 1999 angående efterbehandling Ranstadsverket och namn på sjö.
 • Från Skövde kommun 19 april 1999 kallelse till samarbetsträff.
 • Från Skövde kommun 6 maj 1999 angående nationaldagen.
 • Från SVAFO 7 maj 1999 angående efterbehandling Ranstadsverket och namn på sjö.
 • Telefax 23 maj 1999 till km. Pia Hansson angående nationaldagen.
 • Till SVAFO 5 juni 1999 angående efterbehandling Ranstadsverket och namn på sjö.
 • Från Skövde kommun 9 juni 1999 angående riksmarsch och svar 26 juni 1999.
 • Från Skövde kommun 4 augusti 1999 angående Hembygdens dag.
 • Från Skövde kommun 20 september 1999 kallelse till samarbetsträff.
 • Från Skövde kommun 10 november 1999 Bekräftelse av ny adress.
 • Från Skövde kommun 10 december 1999 angående stöd till kulturföreningar.
 • Från Skövde kommun 1999 kartor för att rita in torpleden (skall ingå i folder om vandringsleder i Skövde kommun)

Cirkulär:

 • Billingsbygden 1, 2 och 3 1999.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Sveriges Hembygdsförbund.

2000

 • Verksamhetsberättelse för år 1999

Föreningsmöten:

 • Nationaldagen 6 juni 2000 Gamla Prästgården.
 • Årsmöte 15 juni 2000 i Bygdegården och Lilla Boslycke.
 • Bygdevandring 1 augusti 2000 Tovatorp-Myggberget.
 • Höstagille 28 oktober 2000 i Bygdegården.

Styrelsesammanträde med bifogade handlingar:

 • Styrelsesammanträde 14 maj 2000 i Bygdegården.
 • Styrelsesammanträde 9 oktober 2000 i Bygdegården.
 • Medlemsmatrikel 1999/2000

Skrivelser:

 • Allmän fastighetstaxering och underrättelse om beslut.
 • Från Skövde kommun 21 mars angående PCB-haltiga fogmassor i byggnare.
 • Från Skövde kommun 17 april 2000 Kallese till årsmöte.
 • Från Skövde kommun 5 maj 2000 angående stöd till kulturverksamheten.
 • Från Skövde kommun 9 maj till föreningar som inte var på årsmötet.
 • Telefax till Skövde kommun 15 juni 2000 bidragsansökan.
 • Från Skövde kommun 20 juni 2000 angående nationaldagen.
 • Från Skövde kommun 22 augusti 2000 angående anordnande av höstmöte i Häggum och svar.
 • Från Skövde kommun 20 september 2000 angående höstmöte med Hembygdskretsen.
 • Från Skövde kommun 14 november angående uppgift om PBC haltiga byggnader och svar 21 november 2000.

Cirkulär:

 • Billingsbygden 1 och 2 2000.
 • Västergötlands Hembygdsförbund.
 • Sveriges Hembygdsförbund.

Övriga handlingar:

 • Orienteringskarta Bjärsjö.
 • Ekonomiska kartor Häggum.
 • Skövde 600 år 2001 Trädplanteringsprojekt.
 • Nytt från Stora Sköndal nr 1 2000 – Artiklar om Torsten Levenstam – Han byggde Stora Sköndal. Torsten (Johansson) son till folkskollärare Ernst Johansson född i Häggum 1908.

<< Tillbaka