Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in


Petter Bengtsson
"Storpetter i Häggum"
1765-1838
och
hans ättlingar
Utarbetad av
Hans sonsons sonsons dotter
Karin Synnöve Molander.


Husförhörslängd 1885-1895
Avskrift av Anders Larsson, Björksäter
(2 ex)


Gård – by- bygd
Av Bo Olsbo
Några reflektioner över bygenesis och
Bebyggelseutveckling från Norra Falbygden
B-uppsats
Kulturgeografiska institutionen
Stockholms Universitet
5 juni 1985
Handledare: Mats Widgren


Häggums Stenkrönika
Försörjningsstrategi och markanvändning
I förhistorisk tid

Av Bo Olsbo
Göteborgs universitet
Inst. För arkeologi
Vårterminen 1986
Uppsats 13 p Fördjup-
ningskurs AE 40
Handledare:
Eva Bergström
Opponenter:
Marianne Kantola
Yvonne Pettersson
(2 ex)


KRING HÄGGUMS SOCKEN
Inventering av en medeltida gränsmärkesuppräkning.
Skrift framställd vårterminen/sommaren –97 under och efter studier på
Axevalla Folkhögskola av:

Anton Bjerke
Munkeby 125
Uddevalla
Daniel Larsson
Kringkärr
Mariestad

<< Tillbaka