Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Angående diabastäkter på Billingen överlämnat av Bo Olsbo, Håkansgården. Se även Box 010 om Häggums Hembygdsförenings yttrande.

 • 16/12-1992 Skanska inbjudan till samrådsmöte om framtida bergtäkt för diabas.
 • 19/1-1991 Skanska minnesanteckningar från samrådsmöte.
 • 25/5-1993 Skanska kallelse till samrådsmöte.
 • 31/8-1993 Skanska kallelse till samrådsmöte.
 • 10/6-1993 Skanska Samrådsmöte nr. 2.
 • 1/10-1993 Från Länsstyrelsen till Skaraborgs Grus AB. Angående täkttillstånd Backen 1:1.
 • 26/10-1993 Skanska Samrådsmöte nr. 3.
 • 27/5-1994 Från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Länsstyrelsen angående tillstånd Skövde 4:16 och Ryd 15:1.
 • 10/11-1994 Från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Länsstyrelsen angående tillstånd Skövde 4:16 och Ryd 15:1.
 • 15/12-1994 Patent- och registreringsverket, Årsredovisning för Skaraborgs Transport AB.
 • 15/12-1994 Patent- och registreringsverket, Årsredovisning för Skaraborgs Grus AB.
 • 27/12-1994 Länsstyrelsen beslut för bergtäkten på Skövde 4:16.
 • 11/9-1995 Koncessionsnämnden för Miljöskydd, beslut angående Skanskas överklagande av beslut av Länsstyrelsen den 27/12 1994.
 • 26/9-1994 Patent- och registreringsverket, Ändringsbevis för Ranstad Industricentrum AB.
 • 30/11-1995 Bo Olsbo inbjudan till presskonferens.
 • 30/11-1995 Bo Olsbo till Kommunstyrelsen, skrivelse från Häggums Bygdegårdsförening.
 • 30/11-1995 Bo Olsbo till Kommunstyrelsen, skrivelse från Häggums Bygdegårdsförening, med diverse anteckningar.
 • 14/12-1995 Till Länsstyrelsen från Bo Olsbo för Häggums Bygdegårdsförening, angående samrådsmöte.
 • 22/12-1995 Från Länsstyrelsen till Bo Olsbo angående samrådsmöte.
 • 18/1-1996 Vägverket protokoll från samrådsmöte 11/12 1995 (2 ex.)
 • 3/5-1996 Från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Länsstyrelsen angående Vägverkets ansökan för bergtäkt Häggum 3:9 (93 sidor).
 • 3/5-1996 Från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Länsstyrelsen angående Vägverkets ansökan för bergtäkt Häggum 3:9 (46 sidor vissa med text på båda sidor).
 • 3/5-1996 Från Länsstyrelsen till Bo Olsbo angående tillstånd för bergtäkt Häggum 3:9.
 • 28/5-1996 Till Bo Olsbo från Scandiaconsult väst kopior till ansökan.
 • 5/6-1996 Länsstyrelsen Kungörelse ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen.
 • 18/8-1996 Till Länsstyrelsen yttrande
 • 26/8-1996 Till Länsstyrelsen yttrande från berörda fastighetsägare m.fl. i Häggum.
 • 1/9-1996 Till Länsstyrelsen yttrande från Häggums Bygdegårdsförening.
 • 1/10-1996 Från Länsstyrelsen, bifogad handling översändes för kännedom, ärendet avslutas av Länsstyrelsen. Vägverket Produktion, Vänersborg återkallar härmed ansökan om täkttillstånd avseende bergtäkt för diabas på fastigheten Häggum 3:9, Skövde kommun.
 • 60 sidor diverse handlingar och delar av handlingar.
 • 16 sidor kartor och beskrivningar.
 • 18 sidor anteckningar och fotokopior av pressklipp.

<< Tillbaka