Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Häggums skolhistoria.

 • Artikel av Anders Siljedahl (Kopia)

Läroplan / ordningsstadga.

 • Reglemente för Folkundervisningen inom Häggums skoldistrikt, godkänt 12 april 1899.
 • Till Herrar Skolrådsordföranden inom Skara stift. Bestämmelser i normalplanen för undervisning i folkskolor och småskolor af den 7 december 1900 angående gymnastik.
 • Reglemente för Häggums skoldistrikt Skara stift (odaterad) från tiden efter 1908 eftersom det särskilt antecknats ”Häggums folkskola förlagd till skolhusen å Nya skoltomten”.
 • Reglemente för fortsättningsskolan 1921.
 • Läroplan för folkskolan fastställd av domkapitlet 20 maj 1931, 2 exemplar
 • Läroplan för tvåårig allmän fortsättningsskola inom Häggum (odaterad)
 • Läroplan för 7-årigfolkskola av skolform B2 (odaterad)
 • Organisationsplan för Häggums skoldistrikt, fastställd 2 september 1948
 • Ordningsstadga för Häggums skoldistrikt, fastställd 17 dec. 1948.
 • Från Kungl. Skolöverstyrelsen till skolrådet i Häggum angående fastställ organisationsplan, 2 september 1948.
 • Organisationsplan, 2 september 1948.
 • Från Kungl. Skolöverstyrelsen till skolrådet i Häggum angående fastställt reglemente och läroplan 31 januari 1949.
 • Läroplan för ettårig fortsättningsskola faställd av skolöverstyrelsen 31 januari 1949.
 • Reglemente för fortsättningsskolorna faställt av skolöverstyrelsen 31 januari 1949.
 • Skara Domkapitel 3 juli 1950 angående utökning av lästiden.
 • Folkskoleinspektören till skolrådet i Häggum om avvikelse från gällande reglemente för att ordna hushållsundervisning, 25 september 1950.
 • Ordningsstadga för Skultorps skoldistrikt fastställd av skolöverstyrelsen 9/5 1952.
 • Läroplan för tvåårig allmän fortsättningsskola Häggums skoldistrikt Skara stift (odaterad)
 • Ordningsstadga formulär med anteckningar (odaterade tre exemplar)
 • Uppgifter angående skolvägar tillhörande Häggums skola B2 (odaterad)
 • Förslag till organisationsplan för Häggums skoldistrikt (odaterad).
 • Formulär Läroplan för 7-årig folkskola av skolform B1.

Undervisningsstatistik - avskrifter av insända formulär

 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1904.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1905.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1905.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1906.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1907.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1908.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1909.
 • Uppgifter till Folkundervisningskommittén för år 1909.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1910.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1911.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1912.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1913.
 • Uppgifter om folkundervisningen enligt nåd. Cirkuläret 6 oktober 1893, kalenderåret 1914.
 • Uppgift om förhållandena 30 juni 1915 från Häggums Folkskola.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1927-30/6 1928.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1928-30/6 1930.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1930-30/6 1931.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1931-30/6 1932.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1932-30/6 1933.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1933-30/6 1934.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1934-30/6 1935.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1935-30/6 1936.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1936-30/6 1937.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1937-30/6 1938.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1938-30/6 1939.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1939-30/6 1940.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1940-30/6 1941.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1942-30/6 1943.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1943-30/6 1944.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1944-30/6 1945.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1945-30/6 1946.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1946-30/6 1947.
 • Uppgifter för redovisningsåret 1/7 1947-30/6 1948.

Ansökan om statsbidrag till avlöning av lärare.

 • Uppgifter infordrade av den av Kungl. Maj:t förordnade Lärarlönenämnden, angående folkskollärare och folkskollärarinnor, undertecknad Ernst Johansson 1 nov. 1912.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1936.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1937.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1938.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1939.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1940.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1942.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1943.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1944.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1945.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1946.
 • Till länsstyrelsen i Skaraborg län, Ansökan om statsbidrag lärare vid folk- och småskola 1947.

Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag. (skolbiblioteteket startade 1939)

 • Stadgar för Häggums skolbibliotek antagna 1939
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1939.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1941.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1942.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1943.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1944.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1945.
 • Redogörelse för Häggums skolbibliotek med ansökan om statsbidrag för kalenderåret 1947.
 • Bokregister 1939-1953.

Övriga handlingar och cirkulär

 • Förteckning över barn födda åren 1894-1900.
 • 1920 (troligen) åtta välskrivningsprov ”Guds Godhet” en dikt, daterade 21 juni 1920 med underskrifter av respektive; Ingegerd Ståhl, Ninni Gustavsson, Gunhild Nilsson, Karin Hesselberg, Folke Hermansson, David Jonsson, Sven Käll och Nils Roth.
 • Kursbetyg vid flyttning 12 febr. 1934.
 • Utflyttningsbetyg 11 mars 1944.
 • Kontrakt för skjutsning av skolbarn från Häggum till Sjogerstad mellan skolrådet och Tage Larsson Backgården Häggum. (två exemplar)
 • Översikt över antalet barn vid Häggums skola läsåret 1947 – 1955.
 • Kungl. Skolöverstyrelsen 21 juli 1950 angående lärararvoden i fortsättningsskola.
 • Cirkulär folkskoleinspektören 31 juli 1950 angående terminens omfattning och skolskjutsar.
 • Cirkulär folkskoleinspektören 20 augusti 1950 angående rekvisition av statsbidrag.
 • Undervisningsplan för Folkskolor av B-formen
 • Två kuvert olika postadresser som förekommit, Skultorp för skolrådets ordförande kyrkoherden bodde i Sjogerstad samt Häggum.

Häggums Skolmyndighet

 • Räkenskapsbok 1863 - 1943
 • Matrikel öfver i skolåldern varande barn 1865-1904
 • Examenskatalog 1865-1873
 • Examenskatalog 1879-1895
 • Dagbok 1879-1894
 • Dagbok 1895-1914
 • Inventariebok Häggums folkskola 1903-1932
 • Hufvudbok Häggums skoldistrikt, Skara stift 1906-1927/28
 • Examenskatalog 1909-1918
 • Dagbok Folkskolan vid Kyrkan inom Häggums skoldistrikt 1915-1918.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1930 -1931.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1930-1931 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1931-1932.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1932 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1932-1933.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1933 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1933-1934.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1934 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1934-1935.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1935 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1935-1936.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1936 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1936-1937.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1937 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1937-1938.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1938 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1938-1939.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1939 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1939-1940.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1940-1941.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1941 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1941-1942.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1942 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1942-1943.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1943 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1943-1944.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1944 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1944-1945.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1945 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1945-1946.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1946 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1946-1947.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1947 med lektionsanteckningar.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1947-1948.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1948 med lektionsanteckningar
 • Inventariebok 1948
 • Slöjddagbok 1948-1951
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1948-1949.
 • Dagbok med examenskatalog för fortsättningsskolan, Årskurs 1-2, 1949 med lektionsanteckningar
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1949-1950.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1950-1951.
 • Dagbok med examenskatalog för Häggums Folkskola 1951-1952.
 • Dagbok, med schema för läsåren 1952/53 – 1965/66, cirkulär och formulär.
 • Klassbok 1965/66

Av folkskollärare Anders Siljedahl överlämnat böcker och övrigt lärarmaterial

 • Exempelsamling av Arbetsritningar (träslöjd).
 • Undervisningsplan för folkskolor av A-formen.
 • Vår Kristna Lära, kort framställning för konfirmander av Paul Nilsson (Häggums folkskola 1931).
 • Den kristna tros- och livsåskådningen, Paul Nilsson.
 • Mönsterbok för skola och hem, Korsstygn.
 • Råd och Anvisningar vid fall av smittsamma sjukdomar.
 • Provisoriska tim- och kursplaner för undervisning i engelska.
 • Vi sy och Sticka, Elisabeth Björk Maja Berntsson.
 • Handledning i sexualundervisning.
 • Handarbetsboken av Svea Fredricsson.
 • Arbetsbok i kvinnlig slöjd.
 • Husqvarna Familjesymaskin.
 • Husqvarna sömnadsblad 1-4.
 • Singer Sypapper 1-4.
 • Stil Mönster.
 • Mölnlycke Sybok.
 • Mölnlycke Märkblad.
 • Gusum Blixtlås.
 • Bottensömsmodeller.
 • Stickad dräkt till Gingerdocka.

Skolhistoria / skolmaterial

 • Gåva från Erik Wahlstrand, Axtorp, Varola 1992 böcker efter och till minne av sin farfar P A Wahlstrand som var folkskollärare i Häggum 1871-1902. Se vidare Häggums skolhistoria. Nedskrivet till folkskolans 150 årsjubileum 1992 av Anders Siljedahl i Billingsbygden 1993.
 • ATLAS till bibliska Historien
  jemte
  Beskrifning
  Stockholm
  Iwar Haeggströms boktryckeri
  1866
 • Märkvärdiga Exempel
  af
  De heliga Martyrer
  Evengeliska Fosterlandsstiftelsens förlag
  1877
 • Svart Anteckningsbok. Handskrivna sånger, dikter m m
 • Svart anteckningsbok. Handskriven kassanoteringar m m
 • Anteckningsbok med hårda pärmar. Handskriven. Några rubriker, Pedagogik, Psykologisk kunskap om barn, Till en god lärareanda hör, Kateketisk metod, m fl.
 • Läse och Lärobok i Allmän historia, Stockholm, Haeggströms förlag, 1866
 • Arftagarn, Roman, av Friedrich Friedrich, Stockholm, J W Svenssons förlag, 1881
 • Snickarens nät, af Agnes Giberne, Evengeliska Fosterlandsstiftelsens förlag, 1891
 • Svensk språklära för Nybegynnare, Stockholm, Zacharias Haeggström, 1855
 • Små berättelser om Märkeliga orter i Sverige, Stockholm, F & G Beijers förlag, 1868
 • Lärobok i Geografien, Örebro, N M Lindh, 1859
 • Bok Saknar första sida, 1:a avdelningen Stycken av blandat innehåll, 2:a avdelningen Naturskildringar från fäderneslandet, 3:e avdelningen Berättelser och lefnadsbilder från fädernelandets historia, 4:e avdelningen Naturskildring från främmande land, 5:e avdelningeningen Berättelser och lefnadsbilder ur allamänna historien m. fl. avdelningar
 • Läsbok Folkskolan, Stockholm 1871, P A Nordstedts förlag
 • Enfaldig Förklaring öfwer D Martin Luthers Lilla Katekes, Jönköping, 1800
 • Wägwisare till Det Ewiga Lifwet, Stockholm, U L Norman, 1866
 • Biblisk historia för Folkskolan

Läroböcker från sista tiden i Häggums skola.

 • Enligt överenskommelse med Bygdegårdsföreningen kommer ett exemplar av varje lärobok som finns i de tidigare skolskåpen att förvaras i skåp på Bygdegårdens vind.

<< Tillbaka