Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Ny medlem i Häggums hembygdsförening

Jag/vi vill bli ny medlem i Häggums hembygdsförening.
Årsavgiften för 2020 är 50 kr per familj, medlemsavgift som betalas sista kvartalet 2019 gäller för hela år 2020.
Fyll i formuläret med namn, adress och alla familjemedlemmar.
Om ni vill kan ni beställa boken Billingsbygd samtidigt för en kostnad av 60 kr.
Efter ni skickat anmälan kommer ett inbetalningskort att sändas till er per post.

För att undvika att en massa skräp skickas till föreningen måste du också ange en kontrolltext.
Kontrolltexten ska skrivas med gemener (små bokstäver) utom första bokstaven som ska vara en versal.
Din kontrolltext är: Ortsnamnet i föreningens namn

Medlemsuppgifter
Kontrolltext
Namn
Adress
Postadress
Övriga
familje-
medlemmar
 
 
Billingsbygd, 60 kr Nej   Ja