Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Verksamhetsberättelse 2005

Häggums Hembygdsförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2005.

MÖTEN
Årsmötet 2005 hölls den 18 mars i Bygdegården med drygt 30 deltagare. Rubriken för årsmötet var lyssna och titta.
Vi tittade på: Ruth Holmbergs film från Häggum, Bolum m.fl. platser inspelad på 1950-talet, Alli Mikkolainens film om -Alli 60 år som krigsbarn-, videoinspelning från sprängningen av silotornen vid Ranstadsverket för 15 år sedan och en del bilder från arkivet.
Vi lyssnade på: inspelningar av anförande av Natanael Wilsson och Hugo Sköld från olika möten med hembygdsföreningen 1957-1959.
I två omgångar framträdde ”Fjällrävarna” med visor, sånger och folkmusik vilket var mycket uppskattat.
Som traditionen bjuder vid årsmötet, så serverades kaffe och semla som följdes av mötesförhandlingarna.

Nationaldagen
Nationaldagen 6 juni firades för första gången i år på en egen helgdag. Vädret var dock inte med oss denna gång utan för första gången på 51 år fick arrangemanget flyttas in i Häggums kyrka.
Högtiden inleddes med att Häggums UV-kår bar in fanan i kyrkan och vid parad för fana spelade Petter Rosenlund fanfar som följdes av nationalsången ”Du gamla Du fria”. Häggums kyrkokör och barnkör under ledning av Yvonne Conradsson framförde flera sånger med ”Hymn till Västergötland” som avslutning.
Högtidstalet hölls i år av förra statsrådet och landshövdingen Birgit Friggebo, Stockholm. Hon anknöt i sitt anförande till hur nationaldagen växt fram till dagens firande, erinrade om värdet av demokrati i vår värld och om tillhörighet och gemenskap oavsett var och ens bakgrund.
Efter kaffeservering höll Kh. Kjell Knutas kvällsandakt.
Arrangemanget var mycket uppskattat och trots ändringen i programmet deltog 150 personer.

Medlemsmöte
Medlemsmöte hölls den 30 juni vid Emmes stûva med ett 60 tal deltagare för att avge föreningens yttrande över Svenska Skifferoljeaktiebolagets ansökan att få leta mineraler i vår bygd. Beslutet blev att föreslå att Bergsstaten ej beviljar undersökningstillstånd.

Arkiv
Vid arkivmöte 19 oktober slöt 8 medlemmar upp vid Ranstadverkets grindar för att studera kort och annat material från Granqvists, Stora Gåran.

Höstagille med Årets Häggumare 2005
Styrelsen har beslutat att ”Årets Häggumare” skall utses när styrelsen så finner det befogat. Det skall ske när någon har gjort en insats som vi i hembygdsföreningen tycker är värd en hyllning.
Elin Göransdotter, Toragården och Mattias Bengtsson, Backgården har utsetts som de första mottagarna av belöningen ”Årets Häggumare”. Vid Höstagillet den 12 november 2005 tilldelades de båda denna utmärkelse.
Elin Göransdotter för hennes insatser i fälttävlan på hästen Zeus. Som medlem i svenska landslaget för juniorer har hon vunnit Silver i Nordiska Mästerskapen individuellt och guld i NM lag samt tagit segrar i nationella och internationella tävlingar.
Mattias Bengtsson för hans insatser i motocross. Silver i ungdoms SM, Svemo Cup 2005, som är resultatet av fyra deltävlingar samt för seger och placeringar i ett antal andra moto- crosstävlingar.
Utmärkelserna överlämnades av länspolismästare Börje Bergsten och av deras ”dagmamma” Berit Wilsson.
Årets Höstagille som samlat 60 deltagare i Häggum Bygdegård bjöd i övrigt på Berits fläskpannkaka, Barbros krösamos och kakor samt Inez pannkakor, med flera godsaker och kaffe på maten. Den som vill baka en god fläskpannkaka kan se under fliken recept här på hemsidan.
Kvällens kåseri svarade länspolismästare Börje Bergsten för när han talade om mitt Skövde. Bilder och episoder från dåtid och nutid. Många kände igen gator och miljöer som de själva upplevt de yngre fick bland anat se hur de såg ut där Stadshuset, Commerce, Helenaskolan eller ”Åhlenshuset” nu ligger.

"EMMES STÛVA"
Lador, loge och ladugård har städats. En ny vågt har satts upp vid brunnen och ett konstnärligt utformat brunnslock allt skänkt av Stig Bood.

Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst med Svenska kyrkans församling i Häggum den 26 juni med 40-talet deltagare. Predikan hölls av Olof Strömqvist och som kantor tjänstgjorde Birgitta Malmquist.

Häggumsmästerskap
Häggumsmästerskap i pilkastning och luftgevärsskytte, avgjordes 30 juni en vacker kväll där mygg och knott till slut blev besvärande.
Mästare pilkastning - flickor Maria Johansson, Bäckagården – pojkar Johan Larsson, Björksäter – damer Theres Qvarfordt, Solhem – herrar Sven-Erik Lundell, Rosenlund.
Mästare luftgevärsskytte – Asta Schill, Blommelund – herrar Anders Kindbom, Torsborg.

Veteranbilens kväll
Veteranbilens kväll den 7 juli blev en succé, med 34 bilar och en MC på plats. Antalet deltagare var cirka 300 som såg på de vackra bilarna, fikade, åt varmkorv och sköt med luftgevär. Ordföranden för Skaraborgs Motorveteraner Lars-Olof Strömqvist Skultorp, berättade om klubbens verksamhet klubben som för övrigt är en av de största i landet. För två bilar delades ”Häggumsdokumet” ut som pris – Karl-Erik Norman, Mariestad med Austin 1926 års modell och Sten Karlsson Axvall med en Volvo PV 1964 års modell.
En annan orsak till publiktillströmningen var den av Sven-Erik Lundell initierade och arrangerade - Veteranmarknaden - med ett tiotal försäljare.
Resultatet i skytte blev damer: 1. Inez Kindbom, Stensborg 2. Marina Agnar, Stenstorp, herrar: 1. Morgan Berg, Lyckeberg 2. Leif Krantz, Höberg.

Turista Hemmavé
Turista Hemmavé med temat Sydbillingen förr och nu - stannade den 26 juli vid Emmes stûva för att fika. 53 resenärer kunde njuta av den vackra kvällen. Som värdar är vi glada över detta besök och hälsar alla välkomna åter.

Berättarkväll
Berättarkväll den 4 augusti. Kvällen inleddes med en tipspromenad till Lövåsen där huset fortfarande står kvar och minner om vilken vacker plats det en gång var på kullen intill bäcken. Men säker armt för de boende i gången tid. Huset var bebott intill mitten av 1940 talet. Promenaden gick förbi där fattigstugan låg och Finslund där skräddaren August Rik bodde och verkade.
Bland barnen hade Emma Kindbom bästa resultatet och bland vuxna Barbro Bood. Kvällen fortsatte med varm korv, fika, berättande och samvaro i vilket 40 personer deltog.

Svärtagårdsskolan
Svärtagårdsskolan i Skultorp klasserna 5 och 6 besökte den 25 september Häggum och Emmes stûva. Vid Emmes fick eleverna under en fikapaus en kort guidning och visades runt i husen. Cykelfärden gick sedan vidare genom Häggum, det var sammanlagt 50 elever, lärare och föräldrar.

Tomten
Tomten från berget besökte Emmes den 3 december för att tala med barnen, lyssna på deras synpunkter och ta emot önskelistor. Det blev trångt med trivsamt i den lilla stugans spisvärme. De äldre bjöds på glögg och pepparkakor och barnen fick saft och godis. 40 personer kom och vi tackar tomten som när han gick hälsades välkommen tillbaka nästa år.

Bygdevandringar
Vandringsleder. I kyrkstallet vid kyrkans parkeringsplats finns från och med våren 2005 beskrivningar över följande vandringsleder i Häggum som var och en kan gå egen hand. Vi vädjar om 20:- kr per beskrivning vilket de flesta hörsammar. Därmed har ytterligare utmärkningar, spångar och broar kunnat anläggas.
Torpleden. 2,8 km. Kultur- och naturleden Häggums by – Döves – Lottes. 8,2 km. Häggums by – Tovatorps by. 7.3 km. Runt Häggums by 2,3 km. Ekeskogsvägen - Stora Gåran - Backavägen 3,3 km. Häggums Tå 4,2 km.
Torpvandring till Billbergs söndagen den 1 maj 2005. 30 deltagare startade vid Noläng och stannade vid de hålvägar och två domarringar som finns på Noläng i fornlämningsområdet Noläng-Bjärsgården. Vandringen gick vidare efter den väg som fram till slutet på 1800-talet var utfartsväg för Skomakarhemmet, Sköttorp, Nytorpet och Vasatorpet samt för Björstorp det område som tillhör Bolums socken och ligger inne i Häggums sockens mark. Lämningarna av Sköttatorpet, Vasatorp besöktes innan vi var framme vid Billbergs – Nytorpet. Sist boende Karl Billberg död 1944, skogsmänniska, jägare, filosof och en stor personlighet. Flera berättelser, historier, bilder och fakta om Karl Billberg redovisades.
Torpplatsen ligger nu mitt i ett skogshygge men kommer att bli ett kulturreservat efter att ny skog planterats runt tomten. På platsen finns väl bevarad husgrund, grund till ladugård och en helt intakt jordkällare.
I augusti försågs källaren med skyddstak över ingångsöppningen, tomten röjdes av, omkull-blåsta lövträd transporterades bort och stigen till Billbergs markerades med röda stolpar.
Odlarmöda. Hur våra förfäder arbetat och slitit för att få sin bärgning studerade vi den 20 maj 2005 då 25 deltagare vandrade upp till Våtemossen. Vägen till Våtemossen, är ett fint och sevärt byggnadsverk. Vägbanken är uppmurad med sten och det finns två broar med fina brofästen murade i sten.
På Våtemossen har man på mager och vattensjuk mark odlat upp ett antal åkertegar på 1800-talet. Våtemossen nämns första gången i jordaboken 1825. Genom Våtemossen rinner Svärtebäcken som avvattnar områden längre in på Billingen. I nord-sydlig riktning sträcker sig fyra 350 meter långa tegar, två på vardera sidan om bäcken och tre kortare tegar i samma riktning. I SV-NO riktning finns två drygt 100 m långa tegar. Dikena mellan tegarna är i stort sett igenväxta och kan endast på kortare sträckor urskiljas tydligt. Inne på mossen finns välbevarade brofästen i sten till broar mellan olika tegar.
På 1800-talet fanns en bosättning på Våtemossen. Bostadshuset finns med på 1877 års ekonomiska karta. Våtemossen brukades fram till på 1960-talet av syskonen Granqvist St. Gåran. En lada på Våtemossen 6x9 m med tillbyggnad 3x3 användes för höbärgning fram till slutet av 1950-talet. Från Våtemossen och hem till gården Stora Gåran kördes höet med oxar som dragare de sista i Häggum.
Häggums Hembygdsförening har 2004 fått dispens av Länstyrelsen i Västra Götalands län från föreskrifterna för reservatet och har röjt av sly, björk o gran som växt upp inom grunden för ladan.
På hemväg besökte vid stenbrotten vid Backen och såg på diabaspelarna. Likså de tydliga resterna kvar krossanläggning och asfaltverk som AB Svenska Stenbeläggningar drev här för 45 år sedan.
Häggums Tå. Segerstads Hembygdsförening besökte oss med 20 medlemmar den 28 juni. Gruppen guidades från Häggums kyrka till Adama vid Rådene gräns, med kaffepaus vid Emmas stûva.
”Mula möske” på Halleberg en kväll som var som hämtad ur Dan Anderssons dikter. Vandringen till fots från Skomakarhemmet där ingen väg finns, den mörka skogen på kvällen och marschallernas sken vid hemgång. Församlingens komminister Mats Bengtsson med fru Carina gästade oss och Mats sjöng Dan Andersson till eget ackompanjemang på dragspel. Även allsången ljöd i den tysta skogen. Den skog som återerövrat den mark som Gustaf Larsson bröt i slutet på 1800-talet för sin och sin familjs bärgning. Och som odlades så sent som för 45 år sedan.
En tipspromenad med aktuella frågor vanns av Erik Lundell, Rosenlund och Bengt Johansson, Skultorp som båda hade 10 rätt. Tre grillar var i gång och mat och kaffe njöts i gröngräset runt stugan. Flera kort fanns på den sist boende på Halleberg; Oskar Larsson korgmakaren. Några korgar och de sista ämnena till korgar som han bearbetat kunde beskådas. I övrigt berättades om Oskar och hans liv vid sidan om allfarvägen.
Ekeskogsvägen-Stora Gåran-Backavägen. 34 deltagare från Södra Skaraborgskretsen av Svenska Turistföreningen (STF) vandrade och guidades denna led den 4 september.
Extra arbetsmöte. Fyra idogt arbetande medlemmar byggde den 29 okt två broar över Svärtebäcken vid vattenfallet ovanför Backen. Nu är ni välkomna att gå på ön i bäcken och lyssna till bäckens porlande eller vandra ner utefter diabaspelarna på båda sidor om vattenfallet och stanna inför vattnets brus när det faller totalt cirka 6 meter.

Styrelse har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Barbro Bood sekreterare, Berit Wilsson ledamot, och Fredrik Ekengren ansvarig utgivare för hemsidan. Ersättare Leif Larsson och Anders Kindbom. Föreningens representant för Billingsbygden är Anders Larsson. Bengt Kindbom och Stefan Agnar är valda representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar. Styrelsen har under året haft sammanträden 3/2, 18/3, 3/5, 16/6, 27/9.
Styrelsen har utsett Stig Bood och Yvonne Conradsson att ha visst ansvar vid Emmes stûva respektive Torpleden och Kultur- och naturleden Häggums by-Döves-Lottes.

Antalet medlemmar vid årets slut är 149 varav 2 ingångna sista kvartalet 2005 (representerar därtill 48 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse.

Övrigt
Föreningen har mottagit en smörkärna från Arne Wilhelmsson, f.d. Toragården. Boken Svenska skolkvartetten från Åke och Lisbeth Andersson, Bossgården Segerstad
Granen till kyrkans P-plats skänktes i år av Marleen de Groote, Åsledet. Den vackraste granen i mannaminne eftersom det var första gången som en ”trädgårdsgran” satts upp. De var 12 personer som utförde arbetet den 3 december.

Hemsidan
Under 2005 har hemsidan haft 13.710 besök.

Slutord
Inom Skövde Hembygdskrets har vi i Häggums Hembygdsförening haft flest utåtriktade aktiviteter. Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och allt stöd som föreningen fått.

Häggum 7 februari 2006.

Bengt Kindbom Stefan Agnar Anders Larsson
Barbro Bood Berit Wilsson Fredrik Ekengren

 


Ekonomisk redovisning för Häggums Hembygdsförening 2005.

Inkomster:

Behållning från 2004 3 714,15
Medlemsavgifter 3 770,00
Möten och fester 17 893,50
Kommunalt bidrag 2 000,00
Övriga inkomster 2 647,00
Ränta 1,43
Öresutjämning 0,16
Summa Kronor 30 026,24

Utgifter:

Avgifter Hembygdsförbunden 1 690,00
Försäkring 2 466,00
Fastighet och byggnader 1 296,00
Möten och fester 8 438,50
Hyra 700,00
Övriga utgifter 4 041,88
Behållning till 2006 11 393,86
Summa Kronor 30 026,24Häggum i febr. 2006
Anders Larsson

Granskat och godkänt Häggum febr. 2006

Yvonne ConradssonRoland Christiansson
Revisorer