Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen för Häggums Hembygdsförening överlämnar härmed berättelsen över verksamhetsåret 2006.

MÖTEN

Efter ett par års diskussioner och förfrågningar runt om i landet var det lite pirrigt för styrelsen att som amatörer göra en utställning om bygdens egen son Gerhard Larsson.
Av Gerhards systerson Ingemar Fransson med familj fick vi låna ett antal tavlor han skänkte också en akvarell som lottades ut i ett konstlotteri. Samma välvilja möttes vi av från Birgitta Malmqvists sida då hon inte bara lånade ut ett antal tavlor utan också vid framträdanden båda dagarna gav ett personligt porträtt av konstnären och vännen Gerhard Larsson.
Birgittas far Petrus Botzén var lärare i Häggum i slutet på 1930 talet då Gerhard Larsson inledde sin konstnärsbana. Föräldrarnas kontakt med Gerhard ledde till många spännande möten med konstnären och med miljöer runt honom så länge han levde. Birgitta redovisade detta på ett fantastiskt sätt med värme och humor.
Utställning omfattade ett 30-tal tavlor de första från början av 1930-talet till en bland de sista som aldrig blev färdig stående på Gerhard staffli. Besökarna fick njuta av hans starka färger i landskap och stilleben. Därutöver fanns en del programblad från hans utställningar, brev, tidningsnotiser m. m. Av andra konstnärer fanns ett porträtt av Gerhard Larsson målat Bengt Lindström och en byst utförd av skulptören Sten Teodorsson (Teo) båda dessa konstnärer umgicks Gerhard Larsson med bl.a. i Paris.
Dagmar Larsson som flyttat till Häggum berättade om sina bonader. Om hur hon fascinerats av bergen runt Häggum och dess skiftning men också i motivet "Min hotade hembygd" från 1976 ställde upp i kampen för att skydda bygden mot exploatering i stor skala.
"Gå mot framtiden" segrade i Tidningen Lands tävling "gör en bonad för 1980-talet". "Höstsol" gick vidare till riksutställning från hemslöjden i Skaraborg. Höstsol visades: i Sverigehuset Stockholm, Läckö slott, Umeå, 120 000 såg utställningen. Gå mot framtiden visades: i Sverigehuset Stockholm Kristianstad, Luleå, Östersund, Läckö slott, Rådhuset Vadstena, 100.000 såg utställningen. Vi är glada att ha fått visa hennes verk på hemmaplan.
Av M Raatikainen ställdes ut fyra "Gåramålningar": Bossgården, Backgården och Lilla Boslycke, Häggum och Kvarnegården, Rådene. Dessa är målade 1917 och därmed fantastiskt fina dokument över olika gårdars historia och utveckling.
Vid årsmötet på fredagskvällen var samlingssalen fullsatt. 40 personer lyssnade på Birgitta och Dagmar samt lät sig väl smaka av kaffe och semla. Vid utställningen på lördag räckte inte salen till utställningsskärmarna med konst fick makas åt sidan extra stolar plockas in och resten fick stå och lyssna på Birgitta och Dagmar. Därefter tog många god tid på sig att se på konstverken, fika och umgås, över 100 personer besökte Bygdegården på lördag.

Konstlotteri
Den akvarell av Gerhard Larsson som skänkts av Gerhards systerson Ingemar Fransson, Lilla Boslycke lottades ut i samband med nationaldagsfiradet.
Vinnare blev Ing-Marie Larsson, Skultorp som tyvärr inte var närvarande för att ta emot tavlan ur Ingemar och Majvor Franssons hand.
Hembygdsföreningen riktar ett varmt tack till familjen Fransson för gåvan och det värdefulla tillskott som lotteriet gett.

Nationaldagen 2006
Även i år blev Nationaldagen en stor högtid i Häggum. Firandet inleddes med att Häggums UV-kår bar in sin fana och de två flaggor som hissades på flaggstängerna i den grönskande fonden mot Häggums vita kyrka. Inmarschen och flagghissningen acompanjerades av Frank McLellan på säckpipa.
I välkomsthälsningen erinrade ordföranden om att det i maj i år var 30 år sedan "Västgötabergens dag" firades. Det var en stor protest och manifestation mot utökad uranbrytning i Häggum. I samband med "Västgötabergens dag" avtäcktes den minnessten som i dag står på tomten vid Gamla Prästgården.
En bild säger mer än tusen ord därför visades åter den tavla i lappteknik som Dagmar Larsson, Solhaga komponerade för 30 år sedan.
Häggums ungdomskör sjöng "Idas sommarvisa" innan kyrkokören tog över med "Solen Glimmar" text och musik C M Bellman, "Om sommaren sköna" svensk folkvisa och "Sollerö långdans" efter Reser Anna Larsson med text av Anna-Greta Nystig-Sättare.
Innan det var dags för årets högtidstalare Sören Ekström, Stockholm så spelade Frank McLellan på säckpipa flera kända verk bl.a. Highland Cathedral.
Sören Ekström har varit tjänsteman i Jordbruksdepartementet och statssekreterare i Civildepartementet samt generalsekreterare i Svenska kyrkan i 12 år från 1987 till 1999. Sören Ekström utförde då ett stort arbete i samband med skiljandet av kyrkan från staten.
I talet erinrade Sören Ekström om mångkulturåret 2006. Han pekade också på historiska data och händelser den 6 juni, alltifrån Gustav Vasas intåg i Stockholm till antagandet av vår nu gällande grundlag. Avslutningsvis konstaterade han att "Liksom Häggum är en by i världen så kan vi i dag se på världen som en by. I denna värld som vi mer än någonsin har gemensamt reser vi på en halv dag eller lite mer till semestermål långt borta. Vi ser hur man lever där, i den globala byn, hur man är stolt över sitt land och sin kultur.
Plöstligt upptäcker vi hur vi, då tar hand om våra minnen – det må vara ett fornminne, en kvarnbyggnad eller Emmes Stûva – gör något djupt mänskligt. Vi söker våra rötter och slår vakt om hembygden – och är en global folklig rörelse.
Vi kan se hur vi, då vi protesterar mot sådant som hotar oss – det må vara ett dammbygge, en vattenkraftutbyggnad eller uranbrytning – också gör något djupt mänskligt. Vi försvarar vår välfärd och slår vakt om vår lokala miljö- och är också då en del av en global folklig rörelse.
Nationaldagen är värd att fira. Den skall präglas av glädje och stolthet. Den är också en dag för eftertanke."
Innan ett fyrfaldigt leve utbringades för Sverige, demokratin och den svenska flaggan avslutade Sören Ekstrom med Axel Lundegårds dikt; Ej med stora later och starka ord ... .
Skövde Folkdansgille gästade efter två års uppehåll nationaldagsfirandet för att på ett uppskattat sätt dansa ett antal folkkdanser.
Frank McLelland återkom på säckpipa innan kören avslutade med "Hymn till Västergötland" text Paul Nilsson musik Ivar Wideen.
Drygt 250 personer deltog i firandet. Påsarna med kaffebröd tog slut liksom de brödkakor som medlemmar i Hembygdsföreningen baka i stenugnen i Gamla Prästgården.
Bakom UV-kårens fana och till klangen av Häggums kyrkas kyrkklockor marscherade många in till den avslutande andakten i kyrkan somleddes av komminister Mats Bengtsson.

Höstagille
Årets Häggumare 2006.
Ingemar Fransson, Lilla Boslycke hyllades i lördags som "Årets Häggumare" vid Hembygdsföreningens Höstagille. Han har under loppet av 10 år gått igenom ett par mycket allvarliga sjukdomstillstånd men ändå gått vidare med många positiva uppgifter hemma och med sin familj. Även hembygdsföreningen har omfattats av Ingemar Franssons aktiva stöd. Inte minst har Ingemar Fransson av eget engagemang påtagit sig uppgiften att vara stödperson åt medmänniskor i livets slutskede.
Hembygdsföreningens motivering löd: "För Ditt engagemang och stöd till medmänniskor i svåra situationer. För Ditt sätt att alltid se framåt. Ger vi en gåva till Blodcanserföreningen Skaraborg"

"Pöjkera i Böja"
Filmfotograf Bertil Svenssons vackra och märkliga färgfilm om "Pöjkera i Böja" visades på Höstagillet den 11 nov. Bygdegården var fullsatt när 80 personer bänkat sig för att se filmen.
"Pöjkera i Böja" var tre ynglingar på tillsammans 250 år. De blev i början på 1950-talet riksbekanta genom sina ålderdomliga levnadsvanor och arbetsmetoder. Allt är nu borta, men filmen har bevarat hela deras livsgärning.
Vi fick vara med när de slagtröskade, tämjde oxen, täckte tak och mejade m m. För att inte tala om "kvinnfolksgöra" som t ex när de tvättade kläder, städade, lagade kläder, kärnade smör och bakade medan den äldste då och då sjöng en gammal visa.
Som avslutning med samvaro vid kaffeborden serverades skogshuggarsmörgås med stekt ägg och stekt falukorv som pålägg och chokladkaka som delikatess.

Stormöte
Alla fastighetsägare i Häggum och alla som vill slå vakt om hembygden samlades i Bygdegården den 14 november. 65 personer hade hörsammat kallelsen
Bergsstaten sände under hösten ut brev till fastighetsägare och andra sakägare i Häggum som berörs av ansökningar om att leta mineral. Tillsammans formade vi svar som var och en kunde skicka in till Bergsstaten.
Fastigheter och boende söder om Häggums kyrka berörs av det Engelska, Svenska Skiffer-oljeaktiebolagets ansökan. Områdena: Häggum 1, Häggum 2, Ranstad 1 och Sjogerstad 1.
Fastigheter och boende norr om Häggums kyrka berörs av den Canadensiska Continental Precious Minerals Incorporateds ansökan. Områdena: Jonstorp, Stenstorp, Bossgården.

Vandringar
"Backafall". Vatten som porlar och brusar är både fascinerande och rogivande. Mellan Våtemossen och Backen i Häggum där Svärtebäcken lämnar Sydbillingens platå för att rinna vidare i sin väg till Västerhavet finns ett vackert litet vattenfall.
Hembygdsföreningen har byggt två gångbroar vid vattenfallet för att höja upplevelsevärdet av fallet. Annan Dag Påsk kl 10.00 invigdes broarna. 40 personer kom för att gå över till ön i bäcken eller vandra ner utefter diabaspelarna på båda sidor om vattenfallet. Vid brasan kunde deltagarna grilla korv eller sitta och fika.
"Tångabacken" Den 1 maj var vi 16 deltagare som trotsade regnet och vandrade från Emmes till Tångabacken. Första stoppet var vid soldattorp 336 Skaffaregården. Rote nr 336 Skaraborgs regemente Höjentorps kompani. Sista soldaten som bebodde torpet var Sven August Biljer f 1867 i Skövde.
Vandringen gick vidare förbi de mosstegar som tillhört Lars-Larsgården, Håkan-Uddsgården, Allmänningen och Toragården på vägen som var utfartsväg för gårdarna i Tångabacken
Först besökte vi Alstrands där det finns en tydlig grund för både hus och ladugård och med brunn. Siste bonden som bodde och brukade mark på Tångabacken var Anders Johan Alstrand och hans hustru Elin Augusta Svensson.
Gårdarna låg i linje NNO-SSV och den mellersta är kallad Bengtssons och husgrunden finns kvar.
I söder låg Teklas Holmbergs, "Tekla på mossen", död 1963 och därmed den sist boende på Tångabacken. Fortfarande 2006 finns rester kvar av husets timmerväggar, trappan till vinden och en dörr. På tomten finns tydlig grund för ladugården, brunn samt fruktträd och krusbärsbuskar.
Striden med Rådene sockenmän om gränsdragningen mellan Häggum och Rådene socknar berördes också innan vi vandrade över Prästgårdens marker, med Häggums by sedd från öster, tillbaka till Emmes där fikat smakade särskilt bra.
Kvarnslätten. Den 21 maj samlades 30 personer för att vandra till Hållsdammen och åter till kvarnmiljön vid Kvarnslätten.
På väg till Hållsdammen passerades Korsdalen, en liten jordbrukslägenhet där boningshuset fortfarande står kvar medan ekonomibyggnaderna är rivna, en miljö som inom en snar framtid kommer att vara borta. Hållsdammen är i dag en mosse på Sydbillingens platå med ett välbevarat dammfäste. Hållsdammen som har kunnat magasinera mycket vatten anlades en gång i tiden för att höst och vår spara vatten som sedan kunde tömmas vid behov till kvarnarna nedströms.
Ned från bergets hjässa följdes i stort sett bäckens sträckning för att vid Korsdalen se på den grävda kanal som ledde in vatten till kvarndammen vid Kvarnslätten.
I Thure Ljunggrens sockenbeskrivning från 1794 står följande: "Bäckar, Några små nedkomma från berge, af vilka den som går genom Häggums by. Drifver 3:ne öferfalls qvarnar, som äro i rörelse höst och vår."
I Kvarnslätten fanns en av dessa kvarnar med överfallshjul fram till omkring 1950. På gården fanns också en såg. Kvarnen i Qvarnslätten fick rätt att mala för tull till den 15 maj 1811 och den skattlades den 15 juni 1812.
Första våningen på kvarnhuset som är murad i sten finns kvar intakt och ger en god bild av den miljö som en gång fanns.
Övriga miljöer som passerades var Slängarskrestins torp under Åslagården. Där bodde bl. a. enkeman Eric Eliasson f. 5/10 1792 Häggum. Den 21/7 1860 skar han med rakkniv Lars Fin i
halsen i mordiskt uppsåt. Häktad 30/7, dömd till 3mån. fästning m.m. Begick självmord
genom hängning i länshäktet i Mariestad. Begraven i tysthet den 27/8 i Mariestad
Kvarnslätten "Jonasa apel" en gammal apel är vad som finns kvar av denna bosättning.Jonas Petersson med familj var de sist boende. Familjen emigrerade till Amerika 1884.
Efter avslutad vandring bjöd familjen Christiansson på kaffe med smörgås och en härlig rabarberpaj till efterätt. Kunde avnjutas vid stenbord av, ja just det kvarnstenar.
Faldreven. Den 26 maj besökte 15 föreningsmedlemmar Faldreven i Segerstad. Vår guide från Segerstads Hembygdsförening var Arne Karlsson-Lod som på ett engagerat sätt beskrev de byggnader som finns kvarn, boplatserna och personerna som levt vid dessa liksom fauna och flora.
Arne Karlsson-Lod är ansvarig för Faldrevens vård och skötsel som det riksintresse dreven är och det avspeglas också i Arnes ödmjukhet inför de människor som gått före oss och lämnat spår och berättelser efter sig. Fikat som var och en hade med sig avnjöt vi vid Kristi Hannes stuga denna vackra kväll.
Mula möske.
Ett stilla duggregn, svagt sus av vinden i granarnas kronor, tipspromenad med vandring kring det som är kvar av gårdarna i Söakullen. Så inleddes lördagskvällen den 12 augusti med Häggums Hembygdsförening uppe på Sydbillingen.
Medan deltagarna 45 personer grillade och fikade berättade Rune Kindbom, Skultorp om livet på de tre gårdarna i skiftet mellan 1930/40-tal. Han hade som skolpojk varit med om både potatisupptagning, slåtter och bundit neker när man mejade havre. Vidskeplighet rådde också på platsen när man satt vid kvällsvarden och mulade möske kunde en ugglas hoande varsla om otyg, inbland var jag så uppskrämd att jag inte visste hur jag skulle våga åka hem berättade Rune. På lördagskvällen hade de flesta åkt bil till Söakullen. När bilvägen var klar i slutet på 1940-talet och telefon dragits fram till en av gårdarna upphörde de fasta bosättningarna på Söakullen.
Två av de tre gårdarna är i princip borta med boningshuset och ett uthus står kvar på den tredje gården kallad "Johana". På åkrar och mosstegar har naturen återtagit vad som odlades upp på 1500-talet då gårdarna belägna på kronparken Billingen för första gången nämns i jordaregistret.
Efter en stunds allsång och utdelning av pris till Sylvia Thorstensson vinnare i tipspromenaden och övriga pristagare var det dags att gå in i mangårdsbygganden på Söakullen 1:5. Ett hus som är oförändrat sedan det byggdes med kök, en kammare och ett stort rum. Det disponeras och vårdas i dag av Barbro Furhoff och Anders Gårdö, Skultorp. Det blev trångt i stugan med folk ända ut i farstun. Medan mörkret föll flammade brasan i öppna spisen och under fortsatta berättande varade samvaron till det var kompakt mörker utanför. Och inte bara mörker utan toltal tystnad för vi var i ett av de områden i Västar Götalands län som föreslås som "tyst område". När elden falnat var det dags att tacka värdarna Barbro och Anders, ägarna familjerna Thorstensson och kommittén för kvällen för ännu ett trivsamt arrangemang med Häggums Hembygdsförening.

Emmes
Arbetsmöten i april med justering av stängsel m m och överläggning med Assar och Stefan Andersson, Broddetorp om taket på ryggåssturgan.
Friluftsgudstjänst i bra högsommarväder 25/6, Häggums församling. Km. Mats Bengtsson, kantor Yvonne Conradsson och kyrkokören ledde och medverkade i gudstjänsten. Häggums församlingen bjöd deltagarna som uppgick till närmare 60 personer, på kyrkkaffe.
Häggumsmästerskap i pilkastning och luftgevärsskytte 29/6. En härlig sommarkväll vid Emmes, lummigt och grönt där korna gick i vall på andra sidan staketet. Kommittén bjöd in till korv med bröd och kaffe med rabarberpaj. 70 personer deltog i kvällen och det fanns aktiviteter för både stora och små.
Mästare i pilkastning pojkar och flickor My Åsberg, Fridhem, Johan Larsson, Björksäter, Alina Claesson, Svenstorp och Ivar Lidholm, Backgården. Mästare pilkastning vuxna: damer Inga-Lill Johansson, Bäckagården och herrar Peter Claesson, Svenstorp. Mästare i luftgevärsskytte damer Asta Schill, Blommelund och herrar Jonas Johansson, Kvarnslätten.
Veterankväll i Häggum På sommarens varmaste kväll den 6 juli samlades omkring 350 personer i nostalgins tecken vid Emmes Stûva i Häggum. Man kunde beundra 39 vackra veteranbilar nio motorcyklar och mopeder samt en Ferguson, Grålle.
Det var andra året som Hembygdsföreningen genomförde en veteranträff i samarbete med Skaraborgs Motorveteraner och även i år arrangerade Sven-Erik Lundell en veteranmarknad med ett tiotal försäljare.
Ett publikpris till den populäraste bilen delades ut under kvällen och det priset gick till Helena och Kenny Agnar, Bjärsgården Häggum. Bilen en Ford Pick up årsmodell 1939, lär vara den enda i sitt slag i Sverige. Andra populära bilar bland publiken var Rolls Royce 1934-års modell, ägare Barbro Hideström, Axvall och Willys 1931-års modell ägare Sven-Olof Jonsson Axvall. Bidragande till den publika framgången är enligt samstämmiga uppgifter, att det är en enkel fest i storslagen miljö där man förutom att se på och diskutera de vackra bilarna också kan umgås, fika, och skjuta med luftgevär.
Luftgevärsskyttet blev en intern angelägenhet för familjen Berg, Lyckeberg Häggum, med mamma Helena som vinnare i damklassen och sonen Anton i herrklassen.
Turista Hemmavé ett arrangemang i samarbete mellan Forellenresor, SLA och Turistbyrån i Skövde - med temat Sydbillingen förr och nu - stannade den 25 juli vid Emmes stûva för att fika. 32 resenärer kunde njuta av den vackra kvällen. Resan gick via Kavlås-Kungslena-Ranstadsverkets indutriområde till Emmes för att avslutas vid Sybillingens mest dolda kulturskatt; Runstenen vid Korstorp. Som värdar är vi glada över detta besök och hälsar alla välkomna åter.
Tidanbygdens Hembygdsförening En grupp medlemmar i Tidanbygdens Hembygdsförening besökte den 19 aug Häggum för att "Vandra på tån". På grund av regn så vi fick programmet göras om. I kyrkan inleddes besöket med dess historia och miljön runt omkring. Därifrån bil till Emmes stûva, med ett kort uppehåll vid Riks. I stûva intogs fika och fortsatte samvaron med olika berättelser om Häggum .
Jultomtens ersättare tog emot önskelistor och delade ut godispåse den 9 dec. till ett fåtal barn och äldre. Någon marknadsföring hade inte skett eftersom tomte saknades.

Styrelse
Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Dag Fredriksson, sekreterare, Barbro Bood kassör, Anders Larsson och Berit Wilsson ledamöter. Ersättare Leif Larsson och Anders Kindbom. Föreningens representant för Billingsbygden är Anders Larsson. Bengt Kindbom och Stefan Agnar är valda representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden Styrelsen har utsett Stig Bood och Yvonne Conradsson att ha visst ansvar vid Emmes stûva respektive Torpleden och Kultur- och naturleden Häggums by-Döves-Lottes samt Fredrik Ekengren till ansvarig utgivare för hemsidan. Kommittéer:Häggumsmästerskap pilkastning och skytte Barbro Bood, Stefan Agnar, Yvonne o Arne Jakobsson, Ing-Marie o Anders Kindbom, Veteranbilens kväll Stefan Agnar, Leif Larsson och Camilla Olsson, Erik och Sven-Erik Lundell, Berit Wilsson och Inez Kindbom Mula Möske Gunilla och Roland Chrisiansson, Lisbeth och Gunnar Olofsson, Rune Kindbom Bengt Kindbom, Stig Bood.

Antalet medlemmar vid årets slut är 155 varav 7 ingångna sista kvartalet 2006 (representerar därtill 50 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse.

Övrigt
Ett brev skrivet i Häggum 10 sept. 1909 av kyrkoherdefrun Matilda Nilsson, Prästgården till Christina Tornblad, gåva från Gull-Britt Gustafsson, Tibro. Ett brev skrivet 3 juni 1886 av Alfrid Andersson, Thorbjörntorp till sin broder Gustaf på Halleberg gåva från Ann-Marie Agnar, Bjärsgården.
Gåva från Svea Wahlström, Henriksdal två plåtskodda trägrepar, häckla, stol för knytning av solv till vävstol märkt AV.O: 1782, skära/uppsamlare.
Kopior av handlingar rörande Svenstorp, (A & H Källs affär) och foto på hovslagare Folke Jönsson Hornborg (farmors far till Peter), i gåva från Peter Claesson, Svenstorp.
Ok för ett par oxar skänkt av familjen Levander, Ekeskogen. Kopiar av foto från Söakullen skänkt av Sylvia Thorstensson.
Den 60:e granen till kyrkans P-plats skänktes i år av Karin och Bengt Storm, Skomakarhemmet. Vädret var så varmt och regningt att det mer liknade midsommar än jul. De 14 deltagarna bjöds på kaffe i Bygdegården av Maj-Britt och Karl-Erik Thorell.

Hemsidan
Under 2006 har hemsidan haft omkring 20.000 besök med en markant ökning de tre sista månaderna säkerligen hänförligt till Hembygdsföreningens omfattande aktivitet när det gäller mineralletning.

Slutord
Styrelsen konstaterar att 2006 har varit ett mycket aktivt år i föreningens historia. Två saker är värda att peka på dels den lyckade konstutställningen dels den stora uppslutningen med anledning av nya ansökningar om mineralletning. De kommittéer som aktivt arbetat med olika möten och arrangemang är också värda en eloge och ett stort tack.
Styrelsen tackar alla medlemmar och besökande för stödet under året.

Häggum i febr. 2007.

Bengt Kindbom Stefan Agnar Barbro Bood
Dag Fredriksson Berit Wilsson Anders Larsson

 


Häggums Hembygdsförening
Räkenskapsåret 060101-061231

Resultaträkning

Föreningens intäkter

Medlemsavgifter 4.850,00
Möten o fester 22.137,00
Kommunala bidrag och gåvor 4.700,00
Vandringsleder 1.310,00
Billingsbygd 1.440,00
Konstlotteri 5.000,00
Övrigt 50,00
Ränta 284,50
Summa Kronor 39.771,50

Föreningens kostnader

Medlemsavgifter 1.961,00
Möten o fester 12.210,50
Fastighet och byggnader 12.210,50
Försäkringar 1.370,00
Billingsbygd 1.350,00
Hyra 3.750,00
Porto o trycksaker 942,50
Annonser 240,00
Porto konstlotteriet 19,00
Bankavgifter 400,00
Summa Kronor 34.846,50

 
Årets resultat + 4.925,04

Balansräkning

Tillgångar
Bankgirokonto 28.318,90
Summa 28.318,90


Skulder och eget kapital
Eget kapital 11.393,86
Avsättning till reparation Emmes (vasstak) 12.000,00
Årets resultat 4.925,04
Summa 28.318,90Häggum 10 februari 2007
Barbro Bood
Kassör