Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Verksamhetsberättelse 2007

Styrelse
Bengt Kindbom, Stensborg ordf., Stefan Agnar, Tollestorp v. ordf., Dag Fredriksson, Bränneberg sekreterare, Barbro Bood, Höksås kassör, Anders Larsson, Björksäter och Berit Wilsson, Källegården ledamöter. Ersättare Leif Larsson, Backgården Bolum och Anders Kindbom, Torsborg.
Föreningens representant för Billingsbygden Anders Larsson. Bengt Kindbom och Stefan Agnar är valda representanter för Skövde hembygdskrets. Styrelsen har under året haft 5 sammanträden.
Antalet medlemmar vid årets slut är 166 (representerar därtill 49 familjemedlemmar). 23 ex. Billingsbygden sålda. Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild redogörelse. Hemsidan har haft drygt 20.000 besök.

Årsmöte
Kyrkoherde emeritus Bengt Larsson berättade om dagboksanteckningar och protokoll från grannsocknen Rådene som handlade om livet på Rådene Herrgård, om sista gudstjänsten i Rådene kyrka och om kyrkans rivning. Kungajakten på Rådene en stor begivenhet som var detaljerat beskriven med antal fällda byten från Orre till Katt och vilket pris man betalde för det nedlagda vilket. Anteckningarna berörde också händelser som noterats från tidningar och möten och mycket annat från livet i Råden i helg och söcken. Bengt Larsson skildrade livet på 1860 talet med respekt och värme för de människor som berördes men också med mycket humor.
På styrelsens initiativ tilldelades Bengt Kindbom efter 30 års som ordförande - Västergötlands Hembygdsförbunds Diplom - för förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen. Diplomet överlämnades vid årsmötet av Eva Bergström Hyenstrand, Skultorp v. ordf. i förbundet.

Nationaldagen
Samlade 250 personer vid Gamla Prästgården. Under kvällen förekom utöver högtidstalet; körsång av Häggums kyrkokör under ledning av kantor Yvonne Conradsson, musik Petter Rosenlund på saxofon, folkdans av Skövde Folkdansgille och kaffeservering. Högtiden avslutades med andakt i kyrkan under ledning av km. Mats Bengtsson.
Hon kom till Häggum i sept. 1944 och reste tillbaka till Finlad 15 juni 1947. Nästan 60 år senare håller hon, Alli Mikkolainen född Kaukonen högtidstalet på nationaldagen. Det var ett känslosamt tal om ett krigsbarns upplevelser och det var ljudlöst i publiken under hela talet som avslutades med: ”Vi får bara be om Guds välsingnelse; att det aldrig mera skall komma krig, och att vi skall få leva i ro.”

Friluftsgudstjänst
Söndagen den 24 juni firade Häggums församling friluftsgudstjänst med dop vid Emmes stûva, 62 deltagare. Kaffe bjöd församlingen på.

Häggumsmästerskap
Trots den ganska kylslagna kvällen den 28 juni deltog omkring 65 personer i aktiviteterna vid Emmes. 40 personer gick tipspromenad, 40 kastade pil och 25 talet sköt med luftgevär. Alla umgicks där det serverades hemlagade fruktpajer med dryck.
Häggumsmästare i pilkastning pojkar 6-9 år Hugo Wester Åsle, flickor Emma Pettersson Skövde, pojkar äldre Johan Larsson Björksäter, damer Camilla Olsson Backgården Bolum och herrar Morgan Berg Lyckeberg.
Häggumsmästare i luftgevärsskytte flickor Lovisa Berg Lyckeberg, pojkar Anton Berg Lyckeberg, damer Inez Kindbom Stensborg och herrar Jonas Johansson Kvarnlätten.

Veteran kväll
Regn, regn och åter regn dagarna före, kvällen före stog det vatten på infarterna till de två åkrar på Rosenlund som skulle användas för arrangemanget. Helt osannolikt upphörde regnet vid 12 tiden på torsdagen vädret blev perfekt och bilar och besökare strömmade till på kvällen. Veteranbilar 40 till antalet, några militära fordon, 15-tal mopeder och motorcyklar samt 10 bord för försäljare på veteranmarknaden. Omrking 300 besökare som umgicks studerade fordon, drack kaffe med hemlagat bröd, åt varm korv eller smaka på de kinesiska grillspetten. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Skaraborgs Motorveteraner. Publikpriset vanns av Bernt Göran Stenssson, Vara en röd Chevrolet från 1949.
Ett uppskattat inslag var bussen en Scania Vabis från 1957 i turistbussutförande ägd och körd av Lennart Andersson, Skövde med var också Arnold Andersson en profil i bussvärlden och för Billingen Trafik AB i Skövde. Bussen gick efter tidtabell mellan Häggums by och Emmes Stûva samt gjorde två rundturer.veteranmarknaden.

Mûla möske
En underbart vacker kväll lördagen den 18 aug. samlades många medlemmar vid Lottes i Söakullen för att "Mula möske" när skymningen föll och för att lära sig sjunga Häggumavisan. En grupp gick över berget från Källeberg under Dag Fredriksson ledning. Ett antal växter och svampar demonstrerades under vägen såsom: johannesört, stjärnstarr, veketåg, klockljung, ringlös flugsvamp, odon, pyrola olika arter, pors, bindvide, rödbandad spindelskivling med flera. Att det finns växter som gynnas av betesdrift såsom det vassa för boskap oaptitliga stagg, enar, liten blåklocka och ljung visar på den tidigare betesdriften upp på platån.
Lisbeth och Gunnar Olofsson hälsade alla välkomna med grillen tänd och kvällen kunde inledas kring måltiden som intogs ute på den vackra sluttningen ned mot Söakullamossen. Kvällssolen spred ett förtrollande och vacker sken över mossen och skogen.
Bengt Kindbom berättade om händelsen i Söakullen för 155 år sedan då ett 20-tal byinvånare under inflytande av mycket brännvin åstadkom skadegörelse, misshandel och våldtäkt hos Jonas och Maria Häggren. För detta blev åtta dömda att var för sig böta 13 riksdaler för hemgång och 3 riksdaler 24 skilling för påkslag och skuffningar, till detta kom ytterligare enskilda påföljder. Men det blev en värre dom fälld över de dömda, de blev genom en nidvisa, ”Häggumavisan”, utsatta för spott och spe i all sin levnad.
Tre av de dömda stämde de förmenta författarna, Bobäcks söner, för ärekränkning, varav Ludvig var den som stod inför tinget i Skärv. Han kunde inför tinget inte läsa upp visan bara sjunga den och när han gjorde det stämde både menighet och nämndemän in. Det sägs att varje piga och dräng i hela Västergötland kunde visan i slutet på 1800-talet. Ludvig Bobäck frikändes av rätten eftersom inget person utpekas i visan. Visan kom sedan att tystas ned av den framväxande nykterhets- och frikyrkorörelsen på grund av dess fräckhet och brännvinets flödande.
För första gången på kanske 100 år sjöngs hela visan, alla 38 verserna, offentligt i Häggum av Inez Kindbom och Anders Larsson som också ackompanjerade på gitarr. En speciell stämning och eftertanke spred sig i den lilla stugan i Söakullen där kvällen gick över i natt och stearinljus och oljelampan spred sitt trolska sken.

Höstagille
Årets Häggumare 2007, Gertie Larsson, Håkan-Uddsgården.
Vid Hembygdsföreningens "Höstagille" hyllades Gertie Larsson som årets Häggumare. Motiveringen är att Gertie Larsson i 25 år med trofasthet och tjänande undervisat Hembygdens barn i Söndagsskolan. Hembygdsföreningen lämnade i samband därmed en gåva till Häggums Söndagsskola.
Höstagillet som samlade 50 deltagare gick i potaternas tecken. Hanna Biljer, Bolum kåserade engagerat om sina "knölar". Hon visade upp en del av de 100-tal sorter som hon med noggrannhet odlar och vinterförvarar hemma i Bolum.
Hanna har både humor och värme varför tiden gick fort fram till det vara dags att sätta sig till bords för att äta potater. Gratänger, Janssons, sillsallad m m hade medlemmat i föreningen tillrett. Till kaffet serverades "Kronans kaka" även den med potatis bland ingredienserna. Mellan mat- och kaffeserververing sjöng Anders och Susanne Larsson "Häggumavisan".

Vandringar och besök

Att möta Våren!
I stället för att möta blåsippor, tussilago, vitsippor m fl vårtecken vid vattenfallet Backen, Annandag Påsk 9 april, så täcktes Häggum av ett 5 cm snötäcke. Som bomullsvadd låg det över bygden. Detta avskräckte inte en grupp medlemmar från att samlas vid vattenfallet för att umgås, fika och grilla korv. Anders Larsson fixa eld och grillplats.
Vi möttes alla av en överraskning; Olofsson i Undermarken och Christiansson i Kvarnslätten hade byggt bra sittplatser både vid grillplatsen och på den lilla ön i vattenfallet. Tack för det jobbet.

Runt Ranstadsverket
Vandring 1 maj med 26 deltagare startade vid verkets grindar. Ur Riksantikvariets rapporter från utgrävningarna av fornminnen såg vi på flygbilder hur området med sina gårdar, åkarar och betesmarker såg ut innan verket byggdes. Inne på verket stannade vi vid platsen för den grav där det förnämsta fyndet var ett romerkst kortsvärd (gladius), i dag en välvårdad gräsmatta. Promenaden gick vidare över lakresttippen, förbi Käringaråsa, Tollestorpahålan till Kåhögen där vi fikade vid Blackesjön. Bengt Kindbom berättade om de olika platserna, om forntid med kulturminnena och om nutid med uranbrytning och eferbehandling.
På återvägen efter Kungshögen studerade vi Silborör, i dag Häggums största bevarade gravfält bestående av 1 rund stensättning, 10 domarringar och 3 resta stenar.

Billbergs och Döves-Lottes
Vägen till Billbergs har märkts ut och en liten gångbro anlagts. På leden Döves-Lottes har ytterligare en spång lagts ut, i ett sankert parti, som ökar framkomligheten.

Björstorp
”Odlarmöda” på kvällen den 20 maj vandrade 10 medlemmar till Björstorp en inäga tillhörande Bolum som ligger som en enklav i Häggum.
Samling vid vägen till Tollestorp där 2 av de 23 fornminnen som finns i området är belägna. Ett är plats för Offerkast, som har bestått av knytnävsstora stenar. Möjligen har det försvunnit en del vid vägbreddning. K E Sahlström redovisar vidare i 1939. Valle häradsfornminnen nr 5 a och b. "Ingen bör färdas förbi här utan att kasta en sten på röset. En dräng skall hava blivit dräpt här förlänge sedan, och mörka kvällar lyser det här och spökar”.
Kronoparken Billingen utskiftades 1838 till ägarna av gårdar i socknarna runt Billingen. Vid lantmäteriförrättningen beslöts att ”alla de intäkter som på gamla Cartan finns bibehållne, med undantag avf Catharina Häggrens vid Kållkälle belägna, skola från delningen uteslutas och förblifva deras förra innehavare tillhörige” Detta var förmodligen skälet till att i ”Ägobeskrifning” upptagna Björstorp 20 Tdl 6 kapl, blev kvar som en del av Bolums socken.
Första gången i jordaboken 1603 Biörztorp Klostertorp. Enligt den muntliga traditionen har området varit betesmark för hästar / remont (ej färdigdresserad unghäst för kavalleriet) å Gudhem.
Björstorp har under många år på 1900-talet tillhört och brukats av Skomakarehemmet i Häggum. På platsen fanns fram till omkring 1960 en lada, och betesdrift förekom därefter men nu är all åkermark sedan något år planterad med gran.
Efter fika förflyttades sig gruppen till Skomakarehemmet för att se en husgrund och Igelsjön Häggums enda naturliga sjö, som kan ses bra nu när skogen är avverkad.

Stenen vid Björstorp
Vid besöket den 20 maj upptäcktes en sten i en stenmur med inhuggen text. Representanter för Skövde Stadsmuseum besökte platsen den 5 juli. Den 1 oktober var vi tre medlemmar som på kvällen skurade stenen och belyste den för att se tecknen. Det finns tre textrader som är 90, 83 och 59 cm långa.

Vandra på Tån
Borgunda centerkvinnor besökte Emmes den 30 maj och guidades på en del av Tån. Från Smedbacken till Blacka Kajsas. På grund av ett tätt duggregn fick vi flytta in i stûva där det blev en fin gemenskap med god värme från kaminen, fika och berättelser.

Blomstervandring
På kvällen den 19 juni var vi 16 deltagare under som under ekolog, Dag Fredrikssons sakkunniga ledning besökte torrbackarna vid Höberg (egentligen Pukabo öster om Höbergs backar). De finaste torrbackarna i Skövde kommun. Bl a följande arter observerades under kvällen: Backglim, Backklöver, Backsippa, Backsmultron, Backtimjan, Blodnäva, Bockrot, Brudbröd, Darrgräs, Flentimotej, Färgkulla, Getväppling, Jordtistel, Jungfrulin, Kattfot, Krissla, Kungsmynta, Prästkrage, Slåtterfibbla, Spåtistel, Stor blåklocka, Sötvedel, Trollsmultron, Väddklint, Ängshavre, Vingvial, Kråkvicker, Käringtand, Ängssyra, Lundtrav, Gökblomster, Fyrkantig johannesört, Björnloka, Gullviva, Vitmåra och Gulmåra.

Besök i djungeln
Onsdagen den 15 aug. var Hembygdsföreningen inbjudna av Ludvig Johansson och Ann-Christin Andersson, Bossgården Kvarn. Ludvig Johansson presenterade sin "Exprimentodling av exotiska växter" för 40 deltagare. Odlingen sker delvis i botten på den gamla kvarndammen och omfattar omkring 200 arter/sorter. Hugade spekulanter kunde köpa plantor. Ludvig Johansson kunde också presentera det första exemplaret av sin bok ”Odla exotiskt i din trädgård” som utges på förlag Prisma som kommer att börja att säljas i bokhandeln den 3 sept i år.
Bengt Kindbom informerade om kvarnmiljön och visade Häggums f.d. kommunala bastu samt information om dess tillkomst, byggnad och drift. Bastun som stod färdig till nyåret 1950 kostade då 9.970:- kr.

Vallby - Sörgården
Lördagen den 22 september reste 15 medlemmar plus barn till Vallby-Sörgården i Götlunda socken. Gården ägs i dag av Tidanbygdens och Väring-Locketorps hembygdsförening Tyra Johansson var den sista ägaren i ett led av sex generationer. Efter hennes bortgång fanns inga arvingar och gården gick till Allmänna arvsfonden som skulle sälja den med tillhörande inventarier, men som tur var överlämnades den 1999 till hembygdsföreningarna.
Vi fick en fin guidning om gårdens historia, och tittade på de flesta husen: mangårdsbygnad, undantagsstuga, visthusbod, förråd, ladugård och smedja. I ladugården har det endast funnits oxar och kor. Den sista oxen slaktades på 60-talet. Markerna är inte täckdikade. Mängder av inventarier finns eftersom inget slängts och det visar ett hem som i stort sett varit orört i 100 år. Som avslutning smakade kaffe med hembakat bröd mycket bra.

Emmes
Den 4 och 5 okt var vi 7 medlemmar som ”mörna” nocken på ladugården, satte upp nya fundament för flaggstången och utförde visst arbete i övrigt.

Jultomten
Låg och sov i sängen när 20 barn kom till Emmes den 8 dec. för att lämna sina önskelistor. Tomten väcktes tog emot listorna och bjöd alla barn på godis. Den vuxna ett 25-tal fick glögg och pepparkakor.

Övrigt
Julgranen restes den 8 dec. och det var 60-årsjubileum. Den var i år skänkt av Maj-Britt och Arne Larsson i Korstorp. Kan verka underligt att hämta Häggums gran i Bolum men Korstorp har periodvis tillhört Häggum socken. För att granen skall komma upp krävs det att någon bjuder på kaffe mellan det att granen tagits ned och att den skall resas. Detta viktiga kaffe bjöd Camilla Olsson och Leif Larsson på.

Professor Manuel Pino från Acoma Pueblo i New Mexico, USA besökte på Pingstafton 26 maj Häggum. Han informerades av medlemmar från Hembygdsföreningen. Manuel är född och uppvuxen i Acoma Pueblo i New Mexico USA. I Acoma Pueblo ligger byn som idag kallas Sky City, som tillsammans med byn Old Oraibi på HopiindianernasreservatärNordamerikas allra äldsta fortfarande bebodda bosättning. Under sin uppväxt fick han erfara hur hans folk påverkades av att de bodde granne med USAs största dagbrotts för brytning av uran. Att se "vårt" dagbrott efterbehandlingen av detta och avfallstippen var det som fört honom till Häggum.

Besök för släktforskning, 13/1 Gösta Johansson, Händene, regionrådet Kent Johansson, Marianne och Jan-Erik Svensson ang. släkten Knopp. 30/6 Inga-Mai Dahlberg, Sundsvall ang. Arvid Johansson, Blommelund. 7/7 tel från Solveig Johansson, Jönköping ang. släkten Sandelius. Barnbarn med familjer till August Johansson, Bossgården Rådene född 1859, besökte Häggum 26/8 på släktresa under ledning av diakon Anna-Maj Gustavsson * Andersson, Bodafors. A Johansson var tidig medlem av Häggums Missionsförsamling sedemera predikant i västsverige. Gruppen på 30 deltagare besökte Missionshuset och Häggums kyrka som var Augusts konfirmationskyrka.

Vid Ranstadsverket har den andra etappen av efterbehandling inletts med marksanering inom industriområdet.

Häggums Hembygdsförening har avstyrkt att undersökningstillstånd beviljas för ansökan om undersökningstillstånd från Continental Precious Minerals Incorporated, 360 Bay Street, Suit 500, Toronto, Ontario, M5H 3V5, CANADA, med hänvisning till de yttranden som avgivets från Häggums Hembygdsförening, kommuner och länsstyrelsen på tidigare ansökningar från Svenska Skifferoljeaktiebolaget och Continental Precious Minerals Incorporated.

Årsmötets beslut att anordna studicirkel i släktforskning har inte kunnat genomföras på grund av för svagt intresse.

För första gången sedan 9 april 1924 har Häggums Kyrkliga Syföreningen inte haft någon auktion 2007. Kyrkliga syföreningen startade sin verksamhet 1923. För 60 år sedan hölls för den ideella verksamheten minst 5 auktioner i Häggum.

Styrelsen tackar valda kommittéer för olika araangemang, medlemmar, samarbetspartner och intresserade för det gångna verksamhetsåret.

Bengt Kindbom Stefan Agnar Barbro Bood
Anders Larsson Berit Wilsson Dag Fredriksson

 


Häggums Hembygdsförening 866600-8209
Räkenskapsåret 070101-071231

ResultaträkningBalansräkning
 
Intäkter:
Medlemsavgifter 4.450,00
Möten o fester 20.400,00
Bidrag och gåvor 2.790,00
Vandringsleder 850,00
Billingsbygden 1.640,00
Ränta 856,98
 
 
 
 
Summa 30.986,98
 
Kostnader:
Avg. Förbunden 2.015,00
Möten o fester 11.552,50
Fastigheterna 7.333,75
Försäkringar 1.450,00
Hyra 1.000,00
Porto trycksaker 655,50
Billingsbygden 1.500,00
Övrigt 729,00
Bankavgifter 750,00
Vandringsleder 300,00
Summa 27.285,75
 
Årets resultat 3.701,23
 
Tillgångar:
 
Bankgirokonto 38.988,13
Kassa 32,00
 
 
 
Summa
tillgångar
39.020,13
 
Skulder och eget kapital:
 
Eget Kapital 16.318,90
Avsättning till
Reparation Emmes
19.000,00
Årets resultat 3.701,23
 
Summa skulder
och eget kapital
39.020,13
 
 
 
 
 
Häggum 9 januari 2008
Barbro Bood
Kassör