Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Box 302 - Pressklipp

Pressklipp samlade av Natanael Wilsson.

Allmänna reportage om Häggum

152. Ett 10-tal egnahem på Lars-Larsgården.
153. Nya vägbygget genom Häggum.
160. Torrlagda betesfållor i Häggum, Samuel Wilsson.
170. Korgmakare Oskar Larsson Halleberg
171. Häggums smedja hotad. Kurt Ståhl vid ässjan.
175. Emma Jonssons stuga 1959.
183. Riksdagsvalet 60- 62- 64 Häggum.

Familje- och personnotiser

195. Hundraåringar på Björktuna från Häggum och Gudhem.
Målarmästare J Th Wallgren
Riksdagsman Karl Magnusson. Dödsannons.
Även sid. 243.
196. Folkskolläraren Ernst Johansson. Dödsannons.
197. Köpmannen Carl B Johansson. Dödsannons.
Lantbrukaren Erik Thorell. Dödsannons.
198. G Sandrens 100-årsminne.
266. Paul Nilsson In memoriam.

Kyrkliga ämnen, Häggums församling och Häggums Missionsförsamling

185. Gåvor till Häggums kyrka.
207. Nya pastoraten klara.
208. Sista kyrkobladet för Sjogerstad pastorat.
255. Häggums gamla kyrka.
256. Gamla predikstolen och nya kyrkan.
257. Sjogerstad och Rådene gamla kyrkor.
258. Rådene kyrkklocka och portal.
260. Rådene klockstapel invigd.
262. Våra gamla kyrkor. Ruben Melin.
263. Paul Nilssons döttrar skänker krucifix
Häggum fick ny mässkrud.
264. Körjubileum i Häggum.

Ranstadsverket, AB Atomenergi

138. Byggbeslut för Ranstad -59
143. Utgrävning av järnåldersgravar.
145. Bronsspänne från 500-talet.
147. Värdering av gårdar.
149. Provtunnel i Bjällum.
150. Janne och Dolores skördar sista havren.
151. Bostadsbaracker och matsal uppförda.
Länsväg genom Häggum.
152. 30-tal gårdar köpta av AB Atomenergi
154. Draglinemaskin beställd.
155. Bild av Ranstadverket nov. –60.
157. Sjunkande uranpriser!
158. Protester mot utsläpp i Hornborgasjön.
160. Torrlagda betesfållor.
161. Första kilot uran.
162. Drift vid Ranstad tveksamt.

Övrigt

137. Fornlämningar vid Mälaren.
167. Hageloväder i Stenstorp juli –68.
168. Skövde – Falköping bildar storstad.
174. På ett emigrationsfartyg 1850.
Ur minnenas labyrint Emil Svensson.
177. 108-årig Ledsjöbo i USA.
178. Varnhemsbo samlar sängar för Afrika.
179. Hornborgasjön skall restaureras.
180. Översvämning i Stenstorp –67.
181. Sista tåget Stenstorp – Hjo.
183. Målarmästare Wallgren med biskägg.
184. Prästen i Stenstorp i mitten av 1700-talet.
185. Paul Nilsson tigger för Skövde Soldathem.
186. Minnen från svältåren 1867 –69.
187. Kalkbrotten kring Billingen.
188. Skolundervisning på 1700-talet.
189. Nytt ålderdomshem i Stenstorp.
190. Historiskt om Hjobanan.
191. Biskopsborgen i Husaby.
Utvandring nödåret 1868.
192. Ockeråtalad nämndeman i Stenstorp.
193. Dr. Charles Wallin.
194. David W Johnson.
198. De gamlas dag i Stenstorp.
199. Leriga vägar i Stenstorp.
200. Halmkurs i Stenstorp.
201. Dalén monoment nära.
Stp. Och Skp.s högerföreningar.
Medborgarskolan.
202. Brännvinspriset 1888-1960.
Örtugens värde.
Utfärd med fornminnesföreningen.
203. Byggnation i Stenstorp
204. Järnvägen Stp.- Skara försvinner.
205. Stationshusen Axvall, Varnhem. Bild.
206. Ny väg förbi Sjogerstad.
209. 2500-årig ek i Dagsnäs mosse.
210. Gatlopp för kyrktjuvar 1662.
Gustav Wasas minne firades.
211. Restaurering av kungaborgen Näs.
212. När bönderna skötte vägunderhållet.
213. Fältmanövern i Älgarås 1886.
214. Historisk auktion på Kaflås.
215. Våra julseder. Linde.
216. Finska vinterkriget 39-40.
217. Dagsverkstorpare 1860. S. J-son
220. Hunger. Novell E. Berg.
221. Dagsverkstorpare forts.
234. Jordbävning 1904.
235. När tingen hölls i Segerstad.
240. Ruskela källa – vattentäkt.
241. Dagsnäs – där Oden höll till.
242. De svenska grevarna.
243. Oskar II:s Memoarer.
Karl Magnusson död.
244. Träaxlavagnar.
245. Skaga offerkyrka.
246. Om hästblot och flåbusar.
1 l. Mjölk för 6 öre 1886.
Skolväsendet i Stenstorp.
247. Dråp i Skövdetrakten 1674.
249. Värvning av soldater på 1600-talet.
252. Överflödsförordning. Om färg på kläderna.
269. Om Karl Magnusson.
270. Kungslena kyrka återinvigd.
271. Sankta Elins källa.

<< Tillbaka