Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Box 105 - Äldre handlingar

Material, handlingar och bilder överlämnade av Kurt Ståhl erhållit i samband med att syskonen Forsman höll auktion inför avflyttning från den till familjen Lundell sålda fastigheten och av Sven-Erik Lundell efter syskonen Forsman Rosenlund funna vid renovering av boningshuset Rosenlund. (vissa handlingar fuktskadade)

Konfirmationsminnen / och ev. placeringskort

Ada Ström, Alf Forsman, Anna Forsman, Anna Linnea Johansson, Axel Forsman, Dagny Forsman, Edit Jonsson, Edit Larsson, Edvard Andersson, Edvard Gustafsson, Elisabet Roth, Elsa Forsman, Elsa Stark, Ernst Ståhl, Ester Käll, Ester Larsson, Ester Roth, Evert Forsman, Frida Ståhl, Georg Edlund, Gertrud Storm, Greta Larsson, Gunhild Forsman, Gustaf Käll, Gösta Broo, Hulda Knopp, John Storm, Julia Forsman, Nils Forsman, Oskar Larsson, Othelia Jakobsson, Signe Karlén, Fru Signe Karlin, Signe Larsson, Sigrid Larsson, Sven Forsman, Ture Roth.
Ett godt nytt år, tillönskas af, Anders Andersson.

Debetsedlar

Debetsedlar 1918-1933, de flesta så skadade att de inte sparats nedan följer ett axplock mellan de här åren. OBS adressen är fortfarande in på 1930-talet Rosenlund Gåran eller Gåran 1 Rosenlund, detta kommer från att Rosenlund är Gårans rote (Soldattorp) 337 vid Skaraborgs Regemente / Höjentorps kompani.

Debetsedel för år 1918 Jordbr.arb. Axel Bernh. Forsman, Rosenlund Gåran, Häggum. Kronodebetseldel för år 1921 Jordbr.arb. Nils Gunnar Forsman, Rosenlund Gåran No 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1923 Läg.äg. Oskar Fredrik Forsman, Rosenlund Gåran 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1923 Hem.dtr. Dagny Ingeborg Forsman, Rosenlund Gåran 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1924 Hem.dtr. Dagny Ingeborg Forsman, Rosenlund Gåran 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1925 Jordbr.arb. Nils Gunnar Forsman, Rosenlund Gåran Nr 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1925 Hemdtr. Julia Matilda Forsman, Rosenlund Gåran Nr 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1926 Läg.äg. Oskar Fredrik Forsman, Rosenlund Gåran 1, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1927 Hem.dtr. Julia Matilda Forsman, Gåran 1 Rosenlund, Häggum.
Kronodebetseldel för år 1927 Läg.äg. Oskar Fredrik Forsman, Gåran 1 Rosenlund, Häggum.

Diverse kvitton.

Caltex leveranssedlar och fakturor

Brev Verktygslagret Göteborg plus fraktsedel

Kontantkvitton Gulf och Caltex 1958-1963

Kvitto 4 stycken Bil och Motor, Skövde, 1958-1963

Postkvitto 1953 1959

Två kvitton Sjukvård, Betaniastiftelsen

Diverse kvitton cirka 15 stycken

Rättshandlingar

Köpekontrakt 23 januari 1964, syskonen Forsman – AB Atomenergi, 0,0361 ha.

Köpekontrakt 23 januari 1964, syskonen Forsman – AB Atomenergi, 0,0352 ha.

Köpebrev 1 februari 1964, syskonen Forsman – AB Atomenergi, 0,0361 ha.

Köpebrev 1 februari 1964, syskonen Forsman – AB Atomenergi, 0,0352 ha.

Övriga tavlor m.m.

Tavla Gustav V
Inteckning i diplom, Mjölkpropagandan 1946
Diplom för visad skicklighet och ansvarskänsla vid Mjölkens behandling i ladugården tilldelat DAGNY FORSMAN. Mjölkpropagandans Diplom I 1947
Dito II 1948,51,52,53
Dito III 1954,55,56,57
Bibliskt motiv
Gäss i flykt
Jesus
Relief
Bibeltext

Foto se särskilt register.

Lilla Gåran i Rådene socken.
Dessa omslag innehåller ett antal handlingar med anknytning till Lilla Gåran i Rådene socken och dess ägare i tidigare generationer boende i Dala. Dahla Strängagården 1828 Christoffer Månsson, 1872 Dahla Strängagården Magnus Christoffersson, 1890 Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus, 1941 Lilla Gåran syskonen August och Lovisa Magnusson som testamenterar sin kvarlåtenskap till trotjänaren Axel Bernhard Forsman. I tingsprotokoll den 2 september 1941 säger vittnet Henning Olsson, Hemningstorp att Forsman nog varit i deras tjänst minst 18 år 1941. Huset på Lilla Gåran flyttade Axel Forsman och hans syster Julia sedan till Häggelund Häggum.

Rättshandlingar.
Åbo contrakt för Strängagården och Brunnagården undertecknat 7 Januari 1828, L G Silfwersvärd och åborna Christoffer Månsson och Sven Pehrson för Strängagården och Lars Larsson Brunnagården.

1/2 1876 Kvitto på betald skatt ½ mantal Dala Strängagården.

1ste Mars 1889 Kvitto på betald skatt ½ mantal Dala Strängagården.

1a Majus 1850 skuldsedel på 57 Riksdaler.

28 Mars 1901 Protokoll fördt vid öppen frivillig fastighetsauktion i Småbolet Borguna.

29 och 29 Mars 1901 Räkning öfver lösöreauktionen efter Anders Andersson och Kajsa Andersdotter i Småbolet Borgunda.

Redogörelse över förvaltningen af sterbhuset efter Anders Andersson och Kajsa Andersdotter i Småbolet Borguna från den 28 Mars 1901 till 18 Mars 1902.

Förvaltningsuppdrag. Avsatta medel för inköp och vård av gravplats för Anders Andersson och Kajsa Andersdotters gravar, Småbolet Borgunda den 18 Mars 1902.

Utdrag ur protokoll Gudhems häradsrätt tingsstället i Stenstorp 14 Januari 1907. Förordnas August Magnusson i Lilla Gåran till god man för i Amerika vistandes Oskar Emil och Karl Wilhelm i sterbhuset efter lägenhetsägaren Gustaf Johansson från Liden i Rådene.

Grafbref N:o 21 För hemmansägaren Magnus Christofferssons sterbhus L. Gåran. Sjogerstad den 16 Juni 1911. Kuvert Grafbref No 21

Grafbref N:o 131 För Magnussonska syskongraven, Gåran. Sjogerstad den 29 april 1920.

Kuvert. Pastorsämbetet, Sjogerstad, Dala. Magnussonska graven, Gåran

Utdrag ur dombok, hållen under lagtima höstetinget med Gudhems och Kåkinds tingslag å tingsstället i Skövde den 2 september 1941. Vittnesförhör för dödsfalls skull.(Gäller upprättandet av testamente där Axel Bernhar Forsman erhåller all kvarlåtenskap efter syskonen August och Lovisa Magnusson, Lilla Gåran, Rådene.) Testamentet bilaga.

Bouppteckning År 1942 den 2 dec. förrättades bouppteckning efter avlidne Hemmanäg. August Magnusson, Lilla Gåran Rådene.

Räkning från Kommisionären i Skövde domsaga. 27 oktober 1945.

Låneavi Sveriges Riksbank Mariestad 17 sep. 1946. Avbetalningslån 5 år Kr. 5.000:-. Med kuvert.

Räkning begravningskörning från A. B. Skövde omnibusstrafik.

Brev med tack för län av testamente, Arvid Gabrielsson Skrivaregården Igelstorp. Med kuvert. 28 okt. 1954.

Älmhult poststämpel 18 VIII 60, till Axel Forsman Häggum, Stenstorp. Ordererkännande för gravanl.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Sjogerstad-Rådene församlingars kyrkoråd 8 dec 1964. Gravdonation Magnussonska gravarna.

Vårdbrev för gravplats. Magnusson och Kristoffersson La Gåran. Sjogerstad den 18 jan 1965.

Debetsedlar.

Debetsedel uti Sköfde fögderi för 1872, Dahla Strängagården ½ Mtl:cr, Magnus Christoffersson.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1872, Dahla Strängagården arr Magnus Christoffersson.

Debetsedel å kommunalutskylder 1887, Strängag Magnus Christoffersson.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1888, Dahla Strängagården f.d. arrendatorn Magnus Christoffersson.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1889, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6200 Kr., Hökaberg Lars Arvidsg. 11/48 mtl tax till 4300 Kr, Hökaberg Pipareg. 1/4 Mtl tax. till 4600 Kr. egbr. Karl Rich Andersson.

Debetsedel å kommunalutskylder 1889, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1890, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1890, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1891, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1891, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1892, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr., Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1892, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1892, Rådene Träbacken Abraham Andersson.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1893, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1893, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Sköfde fögderi för 1894, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1894, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1895, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å vägskatt i Gudhems härad för år 1895, Magnus Christofferssons sterbhus Gåran La 1/2.

Debetsedel å kommunalutskylder 1895, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1896, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1896, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å vägskatt i Gudhems härad för år 1897, Magnus Christofferssons sterbhus Gåran La 1/2.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1897, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1897, Lilla Gåran Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1898, Lilla Gåran 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1899, Magnus Christofferssons sterbhus La Gåran.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1900, Lilla Gåran No 2 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å vägskatt i Gudhems härad för år 1900, Magnus Christofferssons sterbhus Gåran La 1/2.

Debetsedel i Rådeneds socken för år 1901, Lilla Gåran No 2 1/2 matl tax. till 6900 Kr. egbr, Magnus Christofferssons sterbhus.

Debetsedel å kommunalutskylder 1901, Magnus Christofferssons sterbhus La Gåran.

Debetsedel å vägskatt i Gudhems härad för år 1901, Magnus Christofferssons sterbhus Lilla Gåran ½ mt.

Amerikabrev

Rosendale Den 14 februari 1878. Nåd vare med eder och frid af gud vorom eder och herranom jesu christo. Wenligen tecknar Sväning Johansson och Johanna Larsdotter.

Rosendale Jan 2 1886. Guds nåd och frid vare med eder. Sväning och Johanna Johnsson. Vänligen tecknar Hadda Loviasa Johnsson. (Idetta brev sänds ett porträtt med våra två minsta barn

Mullsjödahl den 13 Juni 1886. Bästa Slägtingar och vänner. Guds nåd och frid. Wänskapsfullt tecknar Anders Larsson och Kari Mannidotter.

Rosendale, Minn juni 24de 89 (1889). Guds Nåd och Frid. Älskade släktingar. Undertecknat Miss Hattie L. Johnsson.

Rosendale den 10 Feb. 1892. Godt nytt år! Bäste släktingar. Miss Emily Larsson, Rosendale P. O., Meeker Conty, Minnesota, North America.

Brev

Bredaryd Rödian den 7/6 75 (1875) Tell Ivar på skrifvelsen ? Undertecknat Inga Nilsson. Brevet handlar om vävning. (På baksidan står Inga maja Larsson Hökaberg)

Kärleksbrev? eller? till "Välborna fröken" – "Tecknar Wänligen från din Wän" (saknar datum och orter).

Kuvert inbjudan till begravning till Syskonen Magnusson, Lilla Gåran, Rådene, Skultorp. (5 öre frimärke poststämplat i Häggum).

Inbjudningskort att med Eder närvaro hedra Begravnings-Akten efter vår kära syste Johanna Lovisa Magnusson 27 april 1920. Syskonen.

Inbjudningskort att med Eder närvaro hedra Begravnings-Akten efter vår kära syste Josefina Magnusson 17 November 1936. Syskonen.

Inbjudningskort att övervara Begravnings-Akten 29 September 1942. Min käre bror August Magnusson, Lovisa Magnusson.

Inbjudningskort att med Eder närvaro hedra Begravnings-Akten efter Fröken Lovisa Magnusson 19 Oktober 1948. Axel Forsman.

Inbjudningskort till Herr Axel och Fr. Julia Forsman, Häggelund Häggum. Att med Eder närvaro hedra begravningsakten för David Alexander Andersson Trädgårdstorp, Rådene den 29 maj 1949.

Kort

7 kort varav tre från fotofirmor i Rockford Ill. USA. Bör vara av de i amerikabrev ovan nämnda porträtten, personerna i övrigt okända.

<< Tillbaka