Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Box 102 - St. Gåran

Material från Granqvists dödsbo St. Gåran. Överlämnat till Hembygdsföreningen från Häggums församling till vilken Rupert Granqvist testamenterat sin egendom.

Rättshandlingar

Gåfvo Bref15 oktober 1840 Gåva från Jonas Andersson till sin käre måg Anders Johansson det uti Skaraborgs län Walla Härad och Häggums socken belägna …1/6 mantal Stora Gåran.
Valle Härads Rätt29 mars 1849 utdrag ur lagfartsprotokoll angående lagfart enligt Gåfvobref.
Valle Härads RättNr. 7. 20 mars 1850 Laga fasta 1/6 mantal Stora Gåran. Anders Jonsson som erhållit i gåva av sin fader Jonas Andersson.
Valle Härads RättNr. 8. 20 mars 1850 Laga fasta 1/6 mantal Stora Gåran. Anders Jonsson som erhållit i gåva av sin fader Jonas Andersson.
Valle Härads RättUtdrag av domareboken 21 juni 1883 Inbördes testamente Inga Jonsdotter och Anders Johansson St Gåran
Valle Härads RättOvanstående testamente avskrift och föreskrift om att tillställa avskrift av detta till arvingarna för klander inom ett år.
Valle Härads Rätt20 juni och 20 augusti 1889 utdrag af förmyndarskapsprotokollet efter ingiven bouppteckning efter soldaten Johan Petter Örn.
RedovisningOdaterad redovisning för omyndige Oskar Wilhelm Örn
Valle Härads Rätt5 november och 20 december 1889 utdrag af förmyndarskapsprotokollet för avlidne Johan Petter Örns omyndige arvingar. Carl Ullberg Kvarnslätten förordnas till förmyndare.
Auktionsprotokoll6 maj 1890 arrendeauktion å 6/96 mantal Gåran tillhörande avlidne soldat Örns 6 omyndiga barn
Valle Härads Rätt18 oktober 1892. Utdrag av förmyndarskapsprotokollet. Efter ingiven bouppteckning efter avlidne enkmannen Anders Johansson Stora Gåran
Valle Härads RättUtdrag av överförmyndarskapsprotokoll 28 maj 1891. Byte förmyndare för avlidne Petter Örn
Valle Härads Rätt Transumt af protokoll angående bouppteckningar 13 december 1892. Sökande efter å obekant ort i Amerika vistande Emil Walfrid Granqvist och Carl Wilhelm Granqvist.
Valle Härads RättNr. 32 17 mars 1893. Lagfart 1/36 mantal Gåran. Johan August Granqvist
Valle Härads RättNr. 34 17 mars 1893. Lagfart 1/36 mantal Gåran. Enkan Anna Wilhelmina Örn.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 32 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Johan August Granqvist.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 33 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Anders Gustaf Granqvist.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 34 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Enkan Anna Wilhelmina Örn.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 35 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Inga Maria Granqvist.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 36 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Emil Walfrid Granqvist.
Valle Härads RättUtdrag av lagfartsprotokollet 17 mars 1893. Nr. 36 Ansökan om lagfart för 1/36 mantal Gåran för Carl Wilhelm Granqvist.
Valle Härads RättUtdrag af Domboken 23 november 1893. A Knopp skall vid vite av tio kronor inom en månad inkomma bevis att han fullgjort godemanskap för Emil och Karl Granqvist- Uppfostrings kontrakt 19 januari 1894 förmyndare G Granqvist uppfylls av Anna Wilermina Örn
Köpekontrakt14 mars 1895 säljare Johan August Granqvist köpare broder Gustaf Granqvist 1/36 mantal st. Gåran.
Köpekontrakt1 februari 1896 1/36 mantal i Stora Gåran. Säljare Anna Örn köpare Gustaf Granqvist och hans hustru Augusta Gustafdotter.
Fullmakt16 April 1901 för G Granqvist att uppbera och qvittera auktionsmedel
Fullmakt19/2 1902 för Herman Levin Andersson att uppbära arvslott för Karl Gustaf Strand
Köpekontrakt17 september 1907 säljare August Lundqvist (Lundqvist) och Inga Maria Andersdotter köpare Gustaf Granqvist och Augusta Gustafsdotter1/36 mantal st. Gåran.
Köpebrevmars 1909 (ej undertecknat)
Bouppteckning3 sept 1944 efter Augusta Grankvist född den 6 juni 1862, död den 3 juni 1944
Bouppteckning20 aug. 1946 efter Anders Gustav Grankvist född den 27 mars 1849, avliden den 1 dec 1945
Taxeringsnämnden20 mars 1945 anmodan att avgiva virkesdeklaration
Arvskifte11 nov 1946 efter Augusta Grankvist
Arvsskifte11 nov 1946 efter Anders Gustav Grankvist
Skarabygdens DomsagaLagfartsbevis 25 juni 1947 1/36 mantal i 1/6 mantal Gåran för Nils Hjalmar Ferdinad Grankvist
Skarabygdens DomsagaLagfartsbevis 25 juni 1947 1/36 mantal i 1/6 mantal Gåran för Algoth Rubert Alfijon Grankvist
Skarabygdens DomsagaLagfartsbevis 25 juni 1947 1/36 mantal i 1/6 mantal Gåran för Olga Ingeborg Grankvist
Lokala Skattemynd. Skövde20 juni 1973 Taxeringsbevis för Gåran 1:2. 1:5 och Våtemossen 1:1
Utkast till skrivelse1945 utkast till överklagande av vägförrättningen Häggums smedja – Backen.
Till Länsstyrelsen7 maj 1945 besvär mot uträkningen av andelstal i vägen Häggums smedja – Backen.
Skarabygdens Domsaga30 maj 1945 meddelanda om sammanträde med ägo-delningsrätten i Häggums skola 26 juni 1945 (2 ex.)
Till taxeringsnämnden26 maj 1945 Svar till taxeringsnämndens ordf. (gällde inköp av Kindboms Gåran från Bergman) (2 ex.)
Utkast till skrivelseAnteckningar till underlag för svar till taxeringsnämndens ordf. se 26 maj 1945


Godemans- och Förmyndarskapsräkningar.

31 december 1893 för Emil Wahlfrid Granqvist nu i Amerika vistandes.

10 september 1894 för omyndiga Selma Karolina Örn.

1893-1894-1895- 1896-1897 för Karl Wilhelm Granqvist nu i Amerika vistandes.

1894-1895 för Emilia Örn

Kvitto19 februari 1898 till förmyndare Gustaf Granqvist från Maria Emilia Örn full redovisning för mitt fädernesarv.

1894-1897 för omyndige Enock Efraim Örn

1894-1904 för omyndige Oskar Wilhelm Örn

1897-1901 för Karl Wilhelm nu i Amerika vistandes.

1894-1903 för omyndige Oskar Wilhelm Örn

1901-1903 för Karl Wilhelm Granqvist nu i Amerika vistandes.

1903-1904 för Karl Wilhelm Granqvist nu i Amerika vistandes.

1903-1904 för omyndige Oskar Wilhelm Örn.

1903-1904 för Emil Walfrid Granqvist i Amerika vistandes.

1904-1905 för Emil Walfrid Granqvist i Amerika vistandes.

1904-1905 för omyndige Oskar Wilhelm Örn

1904-1905 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1905-1906 för omyndige Oskar Wilhelm Örn.

1905-1906 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

13 juni 1907 kvitto från Emil Granqvist till Gustav Granqvist på arrendet 200 kr.

9 augusti 1907 kvitto från Emil Granqvist till Gustav Granqvist på full redovisning av åt mig förvaltat arv. Frikänd från all vidare kraf härutinnan.

1906-1907 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1907-1908 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1908-1909 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1909-1910 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1910-1911 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1912 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1913 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1914 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1915 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1917 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1918 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1920 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1922 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1923 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1924 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1925 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1926 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1927 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

1928 för Karl Wilhelm Granqvist i Amerika vistandes.

Kvitto på medel översända till Amerika, växlar reverser och kvitto m.m.

Delar av auktionsprotokoll hos Karl Granqvist 14 mars 1884

Delar av en revers April 1882 50:- kronor, (handlingen i 3 delar ¼ saknas)

Kuvert från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Göteborg

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 28 maj 1894 överfört Kr. 200 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist Chicago

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 2 febr. 1896 överfört Kr. 160 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 29 maj 1896 överfört Kr. 400 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 16 febr 1898 överfört Kr. 100 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 4 juni 1900 överfört Kr. 200 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Revers 6 maj 1904 5:- kronor

Växel 12 sept. 1907, 700:- kronor

Växel 12 mars. 1908, 550:- kronor

Växel 12 sept. 1908, 500:- kronor

Växel 12 mars 1909, 280:- kronor

Växel 11 dec. 1909, 180:- kronor

Kvitto auktionsinrop 27 sept 1907

Kvitto auktionsinrop Dec. 1907

Järnvägsfraktsedel 30/1 1908 1 kolli Ullevaror

Kvitto auktionsinrop ./9 1910

Tidningsrekvisition 1918, Skaraborgs Läns Annonsblad, helår. 3,00 kr.

Kvitto auktionsinrop 1924 betalt till fullo 19/6 1929

Intyg för inköp dynamit 19/6 1929 för Gustav Grankvist intygas av Karl Johansson Backgården

Kvitto 1-9-1931 betalare G Grankvist mottagare Emil Andersson

Revers 14/3 1944 1000:- kronor

Returkvitto Svenska BP 26/11 1956

Faktura Svenska BP 26/11 1956

Skövde Tingsrätt expeditionsnota 5.10.73

Kvitto Ingvar Gustafsson 12/19 1973


Kvitto på medel översända till Amerika, växlar reverser och kvitto m.m.

Delar av auktionsprotokoll hos Karl Granqvist 14 mars 1884

Delar av en revers April 1882 50:- kronor, (handlingen i 3 delar ¼ saknas)

Kuvert från Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Göteborg

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 28 maj 1894 överfört Kr. 200 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist Chicago

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 2 febr. 1896 överfört Kr. 160 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 29 maj 1896 överfört Kr. 400 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 16 febr 1898 överfört Kr. 100 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget 4 juni 1900 överfört Kr. 200 från Gustaf Granqvist till Emil Granqvist.

Revers 6 maj 1904 5:- kronor

Växel 12 sept. 1907, 700:- kronor

Växel 12 mars. 1908, 550:- kronor

Växel 12 sept. 1908, 500:- kronor

Växel 12 mars 1909, 280:- kronor

Växel 11 dec. 1909, 180:- kronor

Kvitto auktionsinrop 27 sept 1907

Kvitto auktionsinrop Dec. 1907

Järnvägsfraktsedel 30/1 1908 1 kolli Ullevaror

Kvitto auktionsinrop ./9 1910

Tidningsrekvisition 1918, Skaraborgs Läns Annonsblad, helår. 3,00 kr.

Kvitto auktionsinrop 1924 betalt till fullo 19/6 1929

Intyg för inköp dynamit 19/6 1929 för Gustav Grankvist intygas av Karl Johansson Backgården

Kvitto 1-9-1931 betalare G Grankvist mottagare Emil Andersson

Revers 14/3 1944 1000:- kronor

Returkvitto Svenska BP 26/11 1956

Faktura Svenska BP 26/11 1956

Skövde Tingsrätt expeditionsnota 5.10.73

Kvitto Ingvar Gustafsson 12/19 1973

Debetsedlar

1903 Gåran, Anders Johanssons sterbhus

1903 Våtemossen, en äng, A Granqvist och A V Örn

1908 Gåran, And. Gust. Granqvist

1908 Våtemossen A Granqvist och Anna Örn

26/4 1909 ersättningar (ej ifyllda belopp eller mottagare)

1909 And. Gust. Granqvist – vägskatt

1909 A Granqvist o Anna V Örn – vägskatt

1909 Gåran And. Gust Granqvist

1909 Våtemossen A Granqvist och A V Örn

1910 Våtemossen, en äng, A Granqvist och A V Örn

1910 Gåran And. Gust Granqvist

1910 1/6 St. Gåran And. Gustaf Grankvist

1910 Våtemossen Grankvist o Örn

1910 Våtemossen Grankvist o Örn

1910 1/6 St. Gåran Gustaf Grankvist

1914 Gåran 1/6 mtl eg Anders Gustaf Granqvist

1919 Lägh Våtemossen Grankvist o Örn

1921 Grankvist och Örn lägenheten Våtemossen

1921 1/6 mtl St. Gåran Hemmansägare Anders Gustav Grankvist

1924 St. Gåran Hjalmar Grankvist

1924 St. Gåran Hemmansägare Gustav Grankvist

1930 Brandstods-Debetsedel St. Gåran Gustaf Grankvist

1932 deklarationsblankett formulär nr 6 a (ej ifylld)

1934 St. Gåran Hem.äg. Gustav Grankvist ( endast del av formuläret)


Amerikabrev

Odaterat sista sidan av ett brev från Emil Granqvist, onidia Co Rhi..(mlander), Northamerika WIS St #421 (allard)

Strandburg februari 10 1896 (en del av brevet bortklipp) saknar namn och adress. Ärende en av bröderna vill ha pänga översända för att utöka jordbruket.


Diverse

Bonota odaterad diverse varor sammanräknade summa 10,37 kronor avbetalt 8,30 rest 02,07

Räkning odaterad till A G Jansson under Prästgården från Grankvist.. Avser mest körslor (bl.a. ståkar från Jana Tildes stuga den som låg knut i knut med Emmes) och arbete 40 kr 56 öre.

Skriften "De våra i främmande land" 15 april 1916

Brev med Bruksanvisningar, faktura och hyreskontrakt m m för inköpt "1 Alfa-Laval Separator, Viola 3" 11 maj 1916.

Stadgar för Walle Härads och angränsande pastorat inom Skånings Härad Brandförsäkringsförening. Skara 1903.

Material överlämnat av Sonja Häggstam, Skövde; rörande Anders Nilsgården senare kallat Höberg.

Utdrag ur lagfartsprotokoll 27 oktober 1916

Köpebrev 1 juli 1912, sysslomännen i konkursen säljer Höberg till Gideon och Ester Larsson

Utdrag ur lagfartsprotokoll 20 december 1905, lagfart för J Andersson

Lagfartsbevis för Höberg, J A Andersson och Emilia Johansson

Fasta 1 mtl Åslagården och 1/4 mtl Anders Nilsgården

Utdrag ur protokoll Skånings och Valle Häradsrätt. K Johansson i Backgården och A W Andersson i Hjälsbo utsedda till sysslomän i konkurs Höberg

Utdrag ur lagfartsprotokoll 14 jan 1916

Köpebref Höberg 14 mars 1905

Utdrag ur ekonomisk karta över sydvästra delen av Häggums socken (kartan utgör förmodligen underlag för AB Atomenerigis markförvärv).

Utdrag ur ekonomiska kartan för Häggums socken (omfattande det område AB Atomenergi förvärvade för fabriksområdet).

<< Tillbaka