Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

A & H Kjälls Lanthandel.

Handlingar överlämnade av Anders Siljedahl som hjälpte systrarna Kjäll i administrativa frågor.

Handlingar i affärsrörelsen

1.Kontobok Jan. 1909- dagbok
2.Dagbok 1910-
3.Dagbok 1913-
4.Dagbok 1921-
5.Dagbok 1925-
6.Dagbok 1929-
7.Dagbok 1931-
8.Dagbok 1935-
9.Dagbok 1937-
10.Dagbok 1940-
11.Dagbok 1942-
12.Dagbok 1944-
13.Dagbok 1945-
14.Dagbok 1945-
15.Dagbok 1947-
16.Dagbok 1949-
17.Dagbok 1949-
18.Dagbok 1951-
19.Dagbok 1952-
20.Dagbok 1953-
21.Dagbok 1954-
22.Dagbok 1954-
23.Dagbok 1955-
24.Dagbok 1956-
25.Dagbok 1957-
26.Dagbok 1957-
27.Dagbok 1958-
28.Dagbok 1959-
29.Dagbok 1960-
30.Dagbok 1960-
31.Dagbok 1963-
32.Dagbok 1965-
33.Huvudbok 1900-
34.Kassabok 1910-
35.Kassabok 1919-
36.Kassabok 1934-
37.Kassabok 1950-
38.Kassabok 1959-
39.Huvudbok 1910-
40.Inventariebok 1954
41.Inventariebok 1955
42.Inventariebok 1956
43.Inventariebok 1957
44.Inventariebok 1958
45.Inventariebok 1959
46.Inventariebok 1960
47.Inventariebok 1960
48.Brefkortsalbum
49.Sparbanksbok 1907
50.Kontrabok 1907-
51.Kontrabok 1920-1922
52.Kontrabok 1922-1924
53.Kontrabok 1924- 1926
54.Kontrabok 1940-1941
55.Kontrabok 1941-1942
56.Kontrabok 1942-1943
57.Kontrabok 1926
58.Kontrabok 1928
59.Kontrabok 1929
60.Kontrabok 1930
61.Kontrabok 1926
62.Kontrabok 1928-1929
63.Kontrabok 1944
64.Kontrabok 1945
65.Kontrabok 1948
66.Kontrabok 1949
67.Kontrabok 1951
68.Undantagsbok 1960
69.Inventariebok 1962
70.Kvittensbok för postförsändelser 1910-

Handlingar för rörelsen och av personlig kraktär

Hyreskontrakt8 januari 1910 för affärsrörelse i Bossgården Adolf Alander hyresvärd S A Käll hyresgäst.
Utdrag ur handelsregister14 november 1910 tillstånd att bedriva handel i Bossgården med diverse specerier och matvaror
KB i Skaraborgs län14 november 1910 tillstånd att bedriva handel med jämväl eldfarliga oljor.
Nota1916-1918, Oskar Andersson Sandtäckten (Kronor 0,84)
Notering1922 sept-dec inköp Häggums Folkskola
Notering På omslagspapper kyrkokassa 1925
Besiktningsprotokoll9 maj 1926 för automobil
Hyreskontrakt18 november 1926 mellan S A Käll och Amanda och Hanna Käll 2 exemplar
Räkning14 juni 1930 för levererad Automobil
KuvertJ Johansson & C:o Skara, Automobilaffär -:- Mek. verkstad
Kvittens21 juni 1930 emottagit kronor 1.100 i likvid för den levererade automobilen.
GravbrevSven August Käll 15 nov 1930
Till magistraten i Skövde1930 ej daterat, anmälan om mindre förråd av eldfarlig olja
Ritning23 aug. 1930 avser upplag för eldfarlig olja
Till KB i Skaraborgs län1930 ej daterat, anmälan om mindre förråd av eldfarlig olja
Bouppteckning5 maj 1931 efter Ester Maria Käll. Kuvert tjänsteförsändelse till Ordf. i Häggums sockens fattig-vårdsstyrelse, Häggum.
4 jan 1938 för Luxor Radiomottagare
Grafbref7 jan 1938
Omsättning 1939Redovisning
EssoKvitto emballage-retur 13/12 1944
Avtal21/10 1948 mellan Esso och A & H Kjäll
ICA Idustrilån17 juli 1951
Förlagslån ICA22 dec. 1958
KuvertFrån AB Hakon Svensson, Lidköping poststämplat 22.3.55
Innehåll
Brev 18/3 1954 Tack från E Göthberg
Odaterat brev om Hakonköpmännens sparfondsbevis
Dito
15/3 sparfondsbeviset för 1954
i mars 1957 sparfondsbeviset för 1956
i mars 1960 sparfondsbeviset för 1959
i april 1961 sparfondsbeviset för 1960
19/2 1962 sparfondsbeviset för 1961
Fordringar31-12-1960 kundfordringar
Bouppteckning6 aug. 1963 efter Sven Oskar Kjäll
Kvitto2/9 1963 underhåll och reparation Stenstorps Bilverkstad L Sydhagen
Kvitto20-12-1963 Odhner räknemaskin, Firma skrivmaskin
Testamente6 aug. 1963 inbördes testamente mellan Amanda och Hanna Kjäll
PrislistaVLF:s Prisbok 19 mars 1968
PrislistaVästgöta Äggexportförening U P A Skara 3.2.1969
Bouppteckning14 maj 1969 efter Hanna Sofia Kjäll
Skövde domsagaMaj 1969. Beslut om delgivande av testamente
RäkningOdaterad och ej angivet vem den skall ställas till (ger prisjämförelse mot dagens varor)
RäkningOdaterad och ej angivet vem den skall ställas till (ger prisjämförelse mot dagens varor)
FörteckningVaror köpta av någon (ger prisjämförelse mot dagens varor)
NoteringPå papperspåse Albin Bäckag
NoteringPå liten papperslapp Anders Kindbom Allmänningen
NoteringPå 1/2 linjerat ark, sammanräkningar notera anmärkningen i lådan. (En stor låda under disken där kassan fanns)
PapperEn bunt papper folieformat förmodligen sådan som funnits till försäljning och avsedda för skrivelser till myndigheter eller för att skriva bouppteckningar, köpebrev, köpekontrakt m m på
Deklarationer och Debetsedlar, Försäkringskassan, Försäkringsbrev
FörsäkringsbrevSvea-Nornan 1945 Svea-Nornan 1947
Svea-Nornan avi 33,50 kr.
Svea-Nornan 1952
Svea-Nornan brev odaterat
Svea-Nornan svarskuvert
Svea-Nornan brev 24/11 1954
Försäkringsbolaget Svea 1964/65
Skaraborgs läns Brandstodsbolag 1964

<< Tillbaka