Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Boplatsen kallades också "Bergars" vilket torde syfta på den som bor på berget. Enligt den äldre ekonomiska kartan skall husen ligga längre åt väster än utmärkningen anger. Vi har dock inte kunnat finna någon säker markering där, men källaren ligger inom de gränser som finns på nämnda karta. Stenmurarna markerar ett smalt skifte tillhörigt Tovatorp som sträcker sig från västra sidan av Åsmosen och ned till Källeberg. Från Åslagården till Åstorp flyttade 1895 systrarna:

Johanna Johansdotter, * 29/6 1853, död 9/4 1940
Mathilda Johansdotter, * 30/10 1860, död 28/10 1932 (kräfta)

Mathilda flyttade till Toragården som piga hos Dahlbergs, till Tollestorp 1881, till Backen 1882.


Läs vidare >>

<< Tillbaka