Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Då har vi kommit fram till den sista boplatsen på denna rundvandring. Husgrund och rester av en källare, samt tydliga odlingsrösen och stenmurar runt de små åkrarna. Enligt den äldre ekonomiska kartan skall det ha funnits en boplats väster om vägen men vi har inte funnit någon husgrund. "Väses" hus skulle ha flyttats från detta ställe.

Lägenhetsegare Jonas Andersson, * 1/1 1815 Sjogerstad. Oförmögen till arbete, bör befrias från skatt.
Vigd 10/5 1867 med Stina Larsdotter, * 1/8 1826 Bolum.
Dotter Emma Kristina född 8/12 1869 i Häggum, död 1957, flyttade till Stenstorp 5/11 1888, återvände 7/11 1891.
Emmas oäkta dotter: Edit Maria född 10/6 1893 i Häggum.

Emma Kristina Jonsdotter var den sist boende i Häggums sista ryggåsstuga som nu ingår i vår hembygdsgård "Emmes stûva".

Flera av de boplatser som passerats skulle i dag vara attraktiva lägen att bygga på. Betänk då att den gången de anlades hade nöden ingen lag. Folkökningen innebar fler munnar att mätta och som ni konstaterat fanns det i vissa fall ingen annan utväg än att emigrera till Amerika.

Häggums Hembygdsförening tackar för det intesse ni visat denna hembygd.

Välkomna igen!


Torpledens första sida >>

<< Tillbaka